Innehåll med tagg hiilineutraalius .

Europeiska veckan för hållbar utveckling
Statsministern bjuder in klimatpolitiska påverkansforum till gemensamt möte

21.9.2020 14.29
MM SRK
Kommissionen för hållbar utveckling, ekonomiska rådet och rundabordsforumet för klimatpolitik samlas till ett gemensamt möte torsdagen den 24 september. Temat för mötet är en rättvis omställning till ett klimatneutralt samhälle. Vid mötet dryftas olika sätt att uppnå regeringens mål om klimatneutralitet till 2035 på ett hållbart och rättvist sätt.

Hållbara mötesarrangemang under Finlands EU-ordförandeskap har lett till mycket mindre utsläpp

17.12.2019 9.22
EU2019FI
Jämfört med genomsnittliga mötesarrangemang har hållbara lösningar på mötena under Finlands EU-ordförandeskap minskat växthusgasutsläppen med cirka 30 procent.