Eeva Furman ny generalsekreterare för kommissionen för hållbar utveckling

16.9.2022 9.04
Hållbar utveckling SRK
Eeva Furman
Professor Eeva Furman har utsetts till generalsekreterare för Finlands kommission för hållbar utveckling. Furman tillträdde sitt nya uppdrag i mitten av augusti. Tidigare var Furman direktör för centret för miljöpolitik vid Finlands miljöcentral. Hon har också varit bland annat ordförande för expertpanelen för hållbar utveckling.

Finland rankades åter som världsetta sett till arbetet för hållbar utveckling

3.6.2022 12.48
Hållbar utveckling SRK
Finland tog för andra året i rad första plats i en internationell jämförelse gällande arbetet för hållbar utveckling. I jämförelsen bedöms hur olika länder har främjat Agenda2030 och dess globala mål för hållbar utveckling. Av de sammanlagt 17 målen har Finland nått eller är nära att nå i synnerhet de mål som anknyter till social hållbarhet. Finland ligger emellertid långt ifrån många av de mål som anknyter till ekologisk hållbarhet. Läget för hållbar utveckling i Finland kommer att behandlas vid ett särskilt diskussionsmöte den 8 juni.

Finland toppar jämförelse av läget för hållbar utveckling i de europeiska länderna

14.12.2021 11.26
Europe sustainable development report 2021 - bokpärm
Finland är etta i jämförelsen av läget för hållbar utveckling i de europeiska länderna, framgår det av rapporten Europe Sustainable Development Report 2021, som offentliggjordes tisdagen den 14 december. Tidigare i år tog Finland första plats i en jämförelse mellan alla världens länder, som gjordes utifrån mindre omfattande data. I topp tre med Finland finns även Sverige och Danmark.