En resurssmart ekonomi och ett kolneutralt samhälle

Bakom målen för en resurssmart ekonomi och ett kolneutralt samhälle ligger den globalt växande konsumtionen och den inverkan detta har på jordens bärkraft. Produktionen och konsumtionen måste vara renare och mer ansvarsfull men också effektivare.

I enlighet med det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling strävar vi efter ett kolneutralt samhälle. Centrala åtgärder för att nå målet är att förbättra energieffektiviteten, öka andelen förnybara energiformer på ett hållbart sätt, producera och exportera klimatvänliga produkter och tjänster samt utveckla de utsläppssnåla sektorerna inom ekonomin. Vi ökar resurs- och materialeffektiviteten, främjar cirkulär ekonomi, skapar affärsmodeller för ökad resursproduktivitet, gör fler investeringar och utökar försöksverksamheten inom alla sektorer i syfte att främja en resurssmart ekonomi.

Indikatorer som expertnätverket valt

  1. Växthusgasutsläpp och växthusgasupptag
  2. Trädbeståndets tillväxt och avverkning
  3. Andelen förnybar energi i den slutliga energiförbrukningen
  4. Tekes finansiering av resurseffektiva och kolneutrala lösningar
  5. Konsumtionen av naturresurser, RMC-indelningen (raw material consumption)

Uppföljningskorgen och målen för det samhälleliga åtagande

Hållbart arbete
Hållbara samhällen och lokala gemenskaper
Ett kolneutralt samhälle
En resurssmart ekonomi
Naturhänsyn i beslutsfattandet

En resurssmart ekonomi och ett klimatneutralt samhälle 2021
Växthusgasutsläppen minskade och andelen förnybar energi var rekordhög år 2020

13.1.2022 12.55
Kuvituskuva artikkeliin. Kuvassa puita kuvattuna alhaalta taivaaseen päin.
Finland är i linje med sina mål om klimatneutralitet. Andelen förnybar energi är igen rekordhög, då 44,6 procent av den totala slutförbrukningen av energi kommer från förnybar energi. Uppföljningen av skogstillväxten firar jubileumsår: hela 100 år av riksomfattande skogsinventering! Dessutom var efterfrågan på klimatneutrala och resurseffektiva innovationsstöd exceptionell under covid-19-året 2020

En resurssmart ekonomi och ett kolneutralt samhälle 2020
Grunderna för en resurssmart ekonomi har förbättrats, men mycket arbete kvarstår fortfarande när det gäller att minska utsläppen

12.4.2021 9.49
Finlands kapital som är bundet i trädbeståndet ökar alltjämt, och växthusgasutsläppen minskar i måttlig takt. Business Finland utökar sin finansiering för utveckling av kolneutrala och resurseffektiva lösningar.