En resurssmart ekonomi och ett kolneutralt samhälle

Bakom målen för en resurssmart ekonomi och ett kolneutralt samhälle ligger den globalt växande konsumtionen och den inverkan detta har på jordens bärkraft. Produktionen och konsumtionen måste vara renare och mer ansvarsfull men också effektivare.

I enlighet med det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling strävar vi efter ett kolneutralt samhälle. Centrala åtgärder för att nå målet är att förbättra energieffektiviteten, öka andelen förnybara energiformer på ett hållbart sätt, producera och exportera klimatvänliga produkter och tjänster samt utveckla de utsläppssnåla sektorerna inom ekonomin. Vi ökar resurs- och materialeffektiviteten, främjar cirkulär ekonomi, skapar affärsmodeller för ökad resursproduktivitet, gör fler investeringar och utökar försöksverksamheten inom alla sektorer i syfte att främja en resurssmart ekonomi.

Indikatorer som expertnätverket valt

  1. Växthusgasutsläpp och växthusgasupptag
  2. Trädbeståndets tillväxt och avverkning
  3. Andelen förnybar energi i den slutliga energiförbrukningen
  4. Tekes finansiering av resurseffektiva och kolneutrala lösningar
  5. Konsumtionen av naturresurser, RMC-indelningen (raw material consumption)

Uppföljningskorgen och målen för det samhälleliga åtagande

Hållbart arbete
Hållbara samhällen och lokala gemenskaper
Ett kolneutralt samhälle
En resurssmart ekonomi
Naturhänsyn i beslutsfattandet