Delegationen för konsumentärenden har behandlat den gröna omställningen

3.6.2021 10.04 | Publicerad på svenska 10.6.2021 kl. 10.38
Nyhet

Delegationen för konsumentärenden sammanträdde den 2 juni 2021 och temat för mötet var Europeiska kommissionens nya strategi för konsumentpolitiken. I praktiken är strategin Europeiska unionens vision över hur konsumentpolitiken ska reformeras.

Den gröna omställningen är en av prioriteringarna i strategin. Med grön omställning avses att öka miljöperspektivets betydelse i konsumentpolitiken. Med tanke på den gröna omställningen strävar strategin efter att främja exempelvis cirkulär ekonomi och skydda konsumenterna mot grönmålning. 

I april 2021 fattade statsrådet beslut om ett nationellt strategiskt program för cirkulär ekonomi. Syftet med programmet är att konsumtionen framöver ska grunda sig på hållbara val samt på att hyra, återanvända, dela och återvinna.

– Målet med programmet är att cirkulär ekonomi ska utgöra den nya grunden för ekonomin före 2035. På detta sätt vill regeringen stärka Finlands roll som föregångare inom cirkulär ekonomi, säger Tuula Haatainen, arbetsminister och ordförande för delegationen.

EU undersöker konsumentbeteendet 

Vid mötet hölls anföranden om hur det ska gå att få konsumenterna att göra sådana val så att målen i såväl EU:s strategi som det nationella programmet uppfylls. Inom EU pågår för närvarande flera forskningsprojekt om konsumenternas beteende, och tanken är att lagstiftningen ska ändras utifrån utfallet av projekten. 

– Ännu viktigare än informationen i sig är ofta i vilket sammanhang informationen ges och hur den läggs fram, säger Anja Peltonen, konsumentråd vid Konkurrens- och konsumentverket. 

Vid mötet diskuterades även miljöpåståenden i marknadsföring samt förpackningspåskrifter som hänvisar till klimatneutralitet.

– Det är inte lätt att förstå om en produkt faktiskt är grön och koldioxidsnål. För det behövs ett gediget vetenskapligt underlag, säger Juha-Matti Katajajuuri, specialforskare vid Naturresursinstitutet.