Hoppa till innehåll

Ny stiftelse tryggar framtiden för Pemars sanatorium

MiljöministerietUndervisnings- och kulturministeriet 27.10.2020 14.03
Pressmeddelande
Annika Saarikko.

En ny stiftelse har bildats i syfte att utveckla Pemars sanatorium. Stiftelseurkunden undertecknades den 27 oktober. Stiftelsens grundare är Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, staten, Alvar Aalto-stiftelsen samt Pemars respektive Åbo stad.

På statens vägnar undertecknades stiftelseurkunden av forsknings- och kulturminister Annika Saarikko och miljö- och klimatminister Krista Mikkonen. Ministrarna välkomnade bildandet av stiftelsen och tackade alla som deltagit i arbetet.

”Jag är mycket nöjd över att vi tillsammans med regionala aktörer och experter på området har hittat en lösning som möjliggör en långsiktig utveckling av detta internationellt betydande arkitektoniska objekt. Jag vill tacka alla grundande medlemmar och önska den nya stiftelsen framgång – härmed inleds arbetet för att trygga framtiden för Pemars sanatorium”, konstaterade minister Saarikko.

”Sanatoriet, som står för funktionalismens ideal, gav finsk arkitektur en plats på världskartan. Tack vare den nybildade stiftelsen kan det värdefulla byggnads- och kulturarv som Aaltos banbrytande verk representerar bevaras, sade minister Mikkonen.  ”Vi vill önska den nya styrelsen lycka till med det viktiga arbetet för att värna om Aaltos arv och utveckla Pemars sanatorium”, fortsatte Mikkonen.

Syftet med Stiftelsen för Pemar sanatorium är att värna, främja och utveckla såväl arkitektur, teknik som kulturhistoriskt värdefullt immateriellt och materiellt kapital liksom därtill hörande värden samt bevara den helhet som fastigheten inklusive lösöre bildar.  

Staten donerar 500 000 euro till stiftelsens grundkapital och förbinder sig att finansiera stiftelsen med högst 2,5 miljoner euro under de följande fyra åren. Tilläggsanslaget är av engångsnatur. Både Alvar Aalto-stiftelsen samt Pemars och Åbo stad överlåter 30 000 euro var till stiftelsens grundkapital.

Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, som äger sanatoriet i Pemar, överlåter fastigheten inklusive byggnader och lösöre till stiftelsen.

”Inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är vi väldigt nöjda över att vi genom det här arrangemanget för vår del kan bidra till att säkerställa att denna värdefulla fastighet jämte lösöre bevaras , samt att det kulturarv den står för förs vidare och värnas”, säger direktören för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Matti Bergendahl.

Till medlemmar i stiftelsens styrelse har utnämnts diplomingenjör Olavi Hiekka (finska staten), näringsdirektör Mika Ingi (Pemars stad), stadsplaneringsdirektör Timo Hintsanen (Åbo stad), arkitekt Henna Helander (Alvar Aalto-stiftelsen sr.), vice häradshövding Heikki Alanen (Oy Artek Ab) samt CEO Mirkku Kullberg

Pemar sanatorium betraktas som ett genombrott för arkitektparet Aalto

Sanatoriet utgör en enastående helhet och uppfördes 1929-33. Alvar och Aino Aalto, som ritat sanatoriet, hade människan och arkitekturens helande kraft i centrum för sitt tänkande. Den arkitektoniska helhet som sanatoriet utgör, utformades in i minsta inredningsdetalj enligt paret Aaltos vision. Inom ramen för den kunde de på ett sällsynt lyckat sätt förverkliga planering, uppförande och formgivning i enlighet med 1930-talets funktionalistiska koncept.  

I enlighet med de ritningar som gjordes på Aaltos arkitektbyrå, uppfördes i slutet på 1950-talet dessutom en operationsflygel och på 1960-talet en länga personalbostäder invid den.  På sanatoriet vårdades tuberkulospatienter fram till 1960-talet, och efter det omvandlades sanatoriet stegvis till ett allmänsjukhus.   De egentliga sjukhusaktiviteterna upphörde i mitten av 2010-talet.

Mer information:
överdirektör Riitta Kaivosoja, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 129

Bilder från evenemanget publiceras på ministeriets Flickr-konto

Utredningen om Pemars sanatorium färdig – stiftelse föreslås som ägare

Annika Saarikko Krista Mikkonen Kultur