Työelämä, laatu ja muutos

Työn tuottavuuden ja työllisyyden kehitys on kääntynyt positiiviseksi pitkän taantuman jälkeen. Työllisyysaste on jo lähellä viimeisintä talouskriisiä edeltäneitä lukemia. Myös pienituloisten työssäkäyvien osuus on ollut viimeiset vuodet laskussa, ja se on tällä hetkellä matalampi kuin koskaan 1990- ja 2000-lukujen aikana. Alityöllisten osuus työllisistä on sen sijaan kasvanut selvästi. Työnsä henkisesti tai fyysisesti raskaaksi kokevien määrässä ei ole suuria muutoksia.

Vaikutusmahdollisuudet työhän ovat pysyneet jokseenkin ennallaan, mutta aiempaa useampi kokee että työssä on mahdollista oppia uutta. Sukupuolet välinen palkkaero on kaventunut vain neljä prosenttiyksikköä viimeisen 20 vuoden aikana. Suuret ja keskisuuret yritykset huomioivat toiminnassaan globaalin vastuun aiempaa paremmin.

Asiantuntijaverkoston valitsemat indikaattorit

  1. Työelämän globaali vastuu
  2. Työllisyysaste (Tilastokeskus, työvoimatutkimus)
  3. Hyvä työelämä
  4. Naisten keskiansiot miehiin verrattuna

Seurantakori ja yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet

Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin
Työtä kestävästi
Hiilineutraali yhteiskunta
Resurssiviisas talous


Mitä faktat kertovat?

Tutustu indikaattorien tulkintaan, joka avaa muutosten merkitystä kestävän kehityksen näkökulmasta.

Voit osallistua keskusteluun esimerkiksi kertomalla

  • oman näkemyksesi indikaattorimuutosten merkityksestä tai syistä
  • aihepiiriin liittyvästä tutkimuksesta
  • näkemyksiä politiikkavaihtoehdoista tai -ratkaisuista, joilla kestävän kehityksen toteutumista voitaisiin edistää.