Työelämä, laatu ja muutos

Työn tuottavuuden ja työllisyyden kehitys oli kääntynyt positiiviseen suuntaan ennen koronapandemiaa. Myös alityöllisten osuus työllisistä oli laskussa ennen pandemiaa. Aiempaa useampi palkansaaja kokee kuitenkin työnsä henkisesti raskaaksi.

Vaikutusmahdollisuudet työhän ovat pysyneet jokseenkin ennallaan, mutta aiempaa useampi kokee että työssä on mahdollista oppia uutta. Sukupuolten välinen palkkaero on kaventunut vain neljä prosenttiyksikköä viimeisen 20 vuoden aikana.

Tämä seurantakori kytkeytyy erityisesti yhteiskuntasitoumuksen tavoitteisiin "yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin", "työtä kestävästi", "hiilineutraali yhteiskunta" ja "resurssiviisas talous".

Asiantuntijaverkoston valitsemat indikaattorit

  1. Työllisyysaste

  2. Työn tuottavuus

  3. Alityöllisten osuus työllisistä ja työssäkäyvien pienituloisuus

  4. Työn henkinen ja fyysinen kuormittavuus

  5. Vaikutusmahdollisuudet työhön

  6. Työssä oppiminen

  7. Sukupuolten palkkatasa-arvo