Mitä faktat kertovat?

Sivut, joissa tagi nuoret .

Koulutus ja osaamisen kehitys – Suomalaiset ovat aktiivisia osaamisensa kehittäjiä ja kulttuuripalveluiden hyödyntäjiä.

Suomalaisten koulutustason on hienoisessa nousussa, mutta hidasta suhteessa keskeisiin verrokkimaihin. OECD:n mittaamassa nuorten osaamistason kehityksessä...

Syrjäytyminen ja yhteiskunnallinen osallisuus – Haasteista huolimatta myös myönteistä kehitystä

Nuorten syrjäytymisriskejä on viime vuosina onnistuttu vähentämään. Muissa osallisuutta kuvaavissa mittareissa ei ole havaittavissa merkittäviä muutoksia....

Koulutus ja osaamisen kehittäminen 2019: Nuorten huoli ilmastonmuutoksesta kasvanut – samoin kiinnostus politiikkaan

Koulutustaso Suomessa on noussut koko itsenäisyyden ajan, mutta nousu on tasaantunut viime vuosikymmeninä. 2010-luvulla nuorempien ikäluokkien koulutustaso...

Syrjäytyminen ja yhteiskunnallinen osallisuus; indikaattoriarvoissa ei suuria muutoksia

Syrjäytymistä ja yhteiskunnallista osallisuutta kuvaavat indikaattorit antavat melko vakaan kuvan Suomen tilanteesta. Teini-ikäisten poikien yksinäisyyden...

Yhteiskunnallinen eriarvoisuus: tuloeroissa ei merkittävää muutosta, perustoimeentulotuen saajia eniten Uudellamaalla

Voimakkaasti kasvaneet tuloerot ja pienituloisuuden kasvu näyttävät indikaattoreiden valossa pysähtyneen ja paikoitellen myös taittuneen. Huolestuttavina...