Mitä faktat kertovat?

Sivut, joissa tagi kestävä kehitys .

Resurssiviisas talous ja hiilineutraali yhteiskunta 2020: Resurssiviisauden perusteet parantuneet, mutta tehtävää on silti vielä päästövähennyspolulla

Suomen puustopääoma kasvaa edelleen suotuisasti, kasvihuonekaasupäästöt kohtuullisella uralla. Business Finlandin rahoitus hiilineutraalien ja...

Koulutus ja osaamisen kehitys – Suomalaiset ovat aktiivisia osaamisensa kehittäjiä ja kulttuuripalveluiden hyödyntäjiä.

Suomalaisten koulutustason on hienoisessa nousussa, mutta hidasta suhteessa keskeisiin verrokkimaihin. OECD:n mittaamassa nuorten osaamistason kehityksessä...

Terveyden edellytykset –Työikäisten kuolleisuus on laskenut, mutta monisairastavuus, lihavuus ja mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet

Väestön yleisimpiä sairauksia ovat mm. sydän- ja verisuonitaudit, tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja syövät. Työikäisen väestön työkykyongelmien ja ikääntyvän...

Työelämän laatu ja muutos – Työelämän tila oli kohtalaisen hyvä ennen koronakriisiä, tulevaisuus on epävarma

Vuonna 2019 työllisyys oli kasvanut 74,1 prosenttiin, alityöllisyys kääntynyt laskuun ja työssäoppiminen yleistynyt. Kuitenkin pitkään jatkunut heikko...

Yhteiskunnallinen eriarvoisuus – pitkäaikaista toimeentulotukea saavien määrä laski ennen koronapandemiaa

Eriarvoisuus on globaali ongelma. Eriarvoisuuden kasvu haastaa erityisesti sosiaalisesti kestävän kehityksen vaikuttaen samalla vahvasti myös muihin kestävän...