Mitä faktat kertovat?

Sivut, joissa tagi kestävä kehitys .

Terveyden edellytykset - suomalaisten koettu hyvinvointi paranee vuosittain

Suomalaisten koettu hyvinvointi on korkealla tasolla ja paranee vuosittain. Lisäksi suomalaisten sairastavuus on pienentynyt tasaisesti vuodesta 2000....

Koulutus ja osaamisen kehittäminen: koulutustaso nousee edelleen, mutta riittävätkö tiedot ja taidot?

Suomalaisten kokonaiskoulutustaso nousee edelleen. Osallistuminen aikuiskoulutukseen on edelleen kansainvälisesti vertaillen korkea. Koululaisten lukutaito...

Globaali vastuu ja johdonmukaisuus: kauppapolitiikassa suunta parempaan, mutta kehitysyhteistyörahoituksen taso on alhainen

Kotimaisella toiminnallamme on Suomen rajojen ulkopuolelle ulottuvia vaikutuksia, joiden tunnistamisessa ja mittaamisessa on vielä opittavaa. Suomen...

Työelämä, laatu ja muutos: Työllisyys, tuottavuus ja yritysvastuu paranemassa, mutta työn kuormittavuus on ennallaan

Työn tuottavuuden ja työllisyyden kehitys on kääntynyt positiiviseksi pitkän taantuman jälkeen. Työllisyysaste on jo lähellä viimeisintä talouskriisiä...

Julkiset hankinnat ja kuluttaminen: Yksityisen kulutuksen hiilijalanjälki ei ole kasvanut, vaikka euroja on enemmän käytettävissä

Tulevaisuudessa kulutuksen määrän ja painopisteiden muutokset ovat tärkeitä, jotta saavutamme globaalit kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteet ja...