Mitä faktat kertovat?

Sivut, joissa tagi kestävä kehitys .

Syrjäytyminen ja yhteiskunnallinen osallisuus – Haasteista huolimatta myös myönteistä kehitystä

Nuorten syrjäytymisriskejä on viime vuosina onnistuttu vähentämään. Muissa osallisuutta kuvaavissa mittareissa ei ole havaittavissa merkittäviä muutoksia....

Globaali vastuu ja johdonmukaisuus – Suomi oli EU-maista yhdeksänneksi suurin kehitysyhteistyön rahoittaja 

Suomi käytti vuonna 2019 kehitysyhteistyöhön 1 007 miljoonaa euroa. BKTL-osuuden vuosimuutos kääntyi nousuun edellisten vuosien laskun jälkeen. Suomi vie...

Kulutus ja julkiset hankinnat 2020: Suomalaisten kulutuksen hiilijalanjälkeä ei ole saatu pienenemään 2000-luvulla

Nykyisen kaltainen kulutus ei tuota ihmisille hyvinvointia kestävällä tavalla. Asumisen, liikkumisen ja ruoan aiheuttamia ympäristöhaittoja pitää pienentää...

Asuminen ja yhdyskunnat 2020: Kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen muokkaavat yhdyskuntia ilmastonmuutoksen vaatiessa kestävämpiä ratkaisuja

Ilmastonmuutos pakottaa muuttamaan yhteiskunnan ja yksilöiden toimintaa kestävämpään suuntaan sekä varautumaan sääilmiöiden aiheuttamiin riskeihin kuten...

Luonnon ja ympäristön tila 2020: Elonkirjo hupenee, ympäristönsuojelua pitää tehostaa edelleen

Suomi epäonnistui tavoitteessaan pysäyttää luonnon monimuotoisuuden häviäminen vuoteen 2020 mennessä. 12 % lajeista ja miltei puolet maamme luontotyypeistä...