Mitä faktat kertovat?

Sivut, joissa tagi seuranta .

Resurssiviisas talous ja hiilineutraali yhteiskunta 2019: julkinen rahoitus resurssitehokkaisiin ja hiilineutraaleihin ratkaisuihin kasvoi hieman

Seurantakorin indikaattoreilla havainnollistetaan ilmastoneutraaliin ja resurssiviisaaseen talouteen liittyviä perustekijöitä, kuten kasvihuonekaasupäästöjä,...

Terveyden edellytykset 2019: suomalaisten koettu hyvinvointi paranee vuosittain

Terveyden edellytyksillä tarkoitetaan asioita, joiden puuttuminen tai vain osittainen toteutuminen rajoittaa ihmisten mahdollisuuksia elää fyysisesti ja...

Luonnon ja ympäristön tila 2019: Suomen ilmanlaatu on hyvä mutta luonto köyhtyy edelleen

Ympäristönsuojelu on Suomessa tehostunut ja monia päästöjä on pystytty vähentämään merkittävästi. Kokonaisuudessaan ympäristöä kuormitetaan kuitenkin...

Työelämä, laatu ja muutos 2019: Työllisyys kasvaa edelleen, mutta työn tuottavuuden kasvu hiipuu – kokemukset työn kuormittavuudesta ovat ennallaan

Työllisyys on kasvanut voimakkaasti ja työn tuottavuus on kääntynyt nousuun vuodesta 2016 lähtien. Verrattuna 2000-luvun alkuun alityöllisten osuus on...

Syrjäytymisen torjunta ja yhteiskunnallinen osallisuus 2019: Ihmisten kiinnittyminen yhteiskuntaan on kehittynyt myönteiseen suuntaan viime vuosina

Ihmisten kiinnittyminen yhteiskuntaan on kehittynyt myönteiseen suuntaan viime vuosina Suomessa. Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrä on...