Mitä faktat kertovat?

Sivut, joissa tagi kestävä kehitys .

Syrjäytymisen torjunta ja yhteiskunnallinen osallisuus 2019: Ihmisten kiinnittyminen yhteiskuntaan on kehittynyt myönteiseen suuntaan viime vuosina

Ihmisten kiinnittyminen yhteiskuntaan on kehittynyt myönteiseen suuntaan viime vuosina Suomessa. Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrä on...

Yhteiskunnallinen eriarvoisuus 2019: Tuloerot pysyneet melko vakaina, perustoimeentulotuen saajien määrä kasvanut edelleen

Eriarvoisuus on globaali ongelma ja se on haaste myös Suomessa. Eriarvoisuuden kasvu haastaa erityisesti sosiaalisesti kestävän kehityksen, mutta se...

Koulutus ja osaamisen kehittäminen 2019: Nuorten huoli ilmastonmuutoksesta kasvanut – samoin kiinnostus politiikkaan

Koulutustaso Suomessa on noussut koko itsenäisyyden ajan, mutta nousu on tasaantunut viime vuosikymmeninä. 2010-luvulla nuorempien ikäluokkien koulutustaso...

Kulutus ja julkiset hankinnat 2019: Suomalaisten kulutuksen hiilijalanjälkeä ei ole saatu pienenemään 2000-luvulla

Nykyisen kaltainen kulutus ei tuota ihmisille hyvinvointia kestävällä tavalla. Asumisen, liikkumisen ja ruoan aiheuttamia ympäristöhaittoja pitää pienentää...

Asuminen ja yhdyskunnat 2019: Suomen rivakka kaupungistuminen ja väestörakenteen muutos haastavat yhteiskunnan uudistumiskyvyn

Muutokset asumisessa ja yhdyskuntien rakenteessa ja toiminnassa ovat yleensä hitaita. Muutospaineita aiheuttavat erityisesti väestön ikääntyminen,...