Terveyden edellytykset

Terveyden edellytyksillä tarkoitetaan asioita, joiden puuttuminen tai vain osittainen toteutuminen rajoittaa ihmisten mahdollisuuksia elää fyysisesti ja henkisesti tervettä elämää. Agenda2030:ssa on erityinen terveyttä käsittelevä tavoite 3: turvataan terveellinen elämä ja edistetään kaikkien ja kaikenikäisten hyvinvointia.

Asiantuntijaverkoston valitsemat indikaattorit

  • Koettu hyvinvointi eri väestöryhmissä alueittain
  • Sairastavuusindeksi
  • Väkivallan uhka

Seurantakori ja yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet

Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin
Kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt
Luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat
Luontoa kunnioittava päätöksenteko


  

Mitä faktat kertovat?

Tutustu indikaattorien tulkintaan, joka avaa muutosten merkitystä kestävän kehityksen näkökulmasta.

Voit osallistua keskusteluun esimerkiksi kertomalla

  • oman näkemyksesi indikaattorimuutosten merkityksestä tai syistä
  • aihepiiriin liittyvästä tutkimuksesta
  • näkemyksiä politiikkavaihtoehdoista tai -ratkaisuista, joilla kestävän kehityksen toteutumista voitaisiin edistää.