Terveyden edellytykset

Terveyden edellytyksiä  tarkasteleva seurantakori kytkeytyy ennen kaikkea yhteiskuntasitoumuksen tavoitteisiin 1. Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin, 4. Kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt, 7. Luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat ja 8. Luontoa kunnioittava päätöksenteko.

Asiantuntijaverkoston valitsemat indikaattorit

  • Koettu hyvinvointi eri väestöryhmissä alueittain
  • Alueellisesti yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset terveys- ja hyvinvointipalvelut
  • Sairastavuusindeksi
  • Naisiin kohdistuva väkivalta / turvakotien käyttö

Tämän seurantakorin indikaattorit ja tulkintateksti julkaistaan keväällä 2018.