Syrjäytyminen ja yhteiskunnallinen osallisuus

Syrjäytymisen torjunta ja osallisuuden turvaaminen luovat edellytyksiä yhteiskunnallisen eheyden ja sisäisen turvallisuuden ylläpitämiselle sekä edistävät ihmisten perusoikeuksien toteutumista.

Kyse on yhteiskuntasitoumuksen seuraavien tavoitteiden edistämisestä: yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin, vaikuttavien ihmisten yhteiskunta, työtä kestävästi sekä kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt.  

Asiantuntijaverkoston valitsemat indikaattorit

  1. Työn tai koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret
  2. Syrjinnän tai yksinäisyyden kokemus
  3. Äänestysaktiivisuus
  4. Suomen kehitys Corruption Perceptions- ja World Press Freedom -indekseillä
  5. Nuorten luottamus yhteiskuntaan ja sen tulevaisuuteen

Seurantakori ja yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet

Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin
Vaikuttavien ihmisten yhteiskunta
Työtä kestävästi
Kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt


Mitä faktat kertovat?

Tutustu indikaattorien tulkintaan, joka avaa muutosten merkitystä kestävän kehityksen näkökulmasta.

Voit osallistua keskusteluun esimerkiksi kertomalla

  • oman näkemyksesi indikaattorimuutosten merkityksestä tai syistä
  • aihepiiriin liittyvästä tutkimuksesta
  • näkemyksiä politiikkavaihtoehdoista tai -ratkaisuista, joilla kestävän kehityksen toteutumista voitaisiin edistää.