Syrjäytyminen ja yhteiskunnallinen osallisuus

Syrjäytymisen torjunta ja osallisuuden turvaaminen luovat edellytyksiä yhteiskunnallisen eheyden ja sisäisen turvallisuuden ylläpitämiselle sekä edistävät ihmisten perusoikeuksien toteutumista.

Kyse on yhteiskuntasitoumuksen seuraavien tavoitteiden edistämisestä: yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin, vaikuttavien ihmisten yhteiskunta, työtä kestävästi sekä kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt.  

Asiantuntijaverkoston valitsemat indikaattorit

  1. Työn tai koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret
  2. Syrjinnän tai yksinäisyyden kokemus
  3. Äänestysaktiivisuus
  4. Suomen kehitys Corruption Perceptions- ja World Press Freedom -indekseillä
  5. Nuorten luottamus yhteiskuntaan ja sen tulevaisuuteen

Seurantakori ja yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet

Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin
Vaikuttavien ihmisten yhteiskunta
Työtä kestävästi
Kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt


Vuoden 2019 tiedot

Tähän julkaistaan elokuussa uusi teksti vuoden 2019 tiedoilla.