Syrjäytyminen ja yhteiskunnallinen osallisuus

Syrjäytymisen torjunta ja osallisuuden turvaaminen luovat edellytyksiä yhteiskunnallisen eheyden ja sisäisen turvallisuuden ylläpitämiselle sekä edistävät ihmisten perusoikeuksien toteutumista.

Kyse on yhteiskuntasitoumuksen seuraavien tavoitteiden edistämisestä: yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin, vaikuttavien ihmisten yhteiskunta, työtä kestävästi sekä kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt.  

Tämä seurantakori kytkeytyy erityisesti yhteiskuntasitoumuksen tavoitteisiin "yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin", "vaikuttavien ihmisten yhteiskunta", "työtä kestävästi" ja "kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt".

Asiantuntijaverkoston valitsemat indikaattorit

  1. Työn tai koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret

  2. Nuorten yksinäisyyden kokemus

  3. Äänestysaktiivisuus

  4. Suomen kehitys Corruption Perceptions- ja World Press Freedom -indekseillä

Syrjäytyminen ja yhteiskunnallinen osallisuus 2021
Koronaepidemian seuraukset ovat lisänneet syrjäytymisriskiä ja osattomuuden kokemuksia

13.1.2022 13.38
Kuvituskuva artikkeliin. Kuvassa nuoret askartelevat värikkäitä ympyröitä.
Nuorten syrjäytymisriskejä on viime vuosina onnistuttu vähentämään. Muissa osallisuutta kuvaavissa mittareissa ei ole havaittavissa merkittäviä muutoksia. Vuoden 2020 aikana tilanne on ainakin tilapäisesti vaikeutunut työllisyyden heikentymisen ja sosiaalisen kanssakäymisen rajoitusten vuoksi.