Resurssiviisas talous ja hiilineutraali yhteiskunta

Resurssiviisaan talouden ja hiilineutraalin yhteiskunnan tavoitteiden taustalla on globaali kulutuksen kasvu sekä tämän aiheuttama paine planeetan kantokyvylle. Tuotannon ja kulutuksen on oltava  puhtaampaa ja vastuullisempaa, mutta myös tehokkaampaa.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen mukaisesti tavoitteenamme on hiilineutraali yhteiskunta. Keskeisiä keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat energiatehokkuuden parantaminen, uusiutuvien energiamuotojen osuuden kasvattaminen kestävällä tavalla, ilmastomyönteisten tuotteiden ja palveluiden tuottaminen ja vienti sekä vähäpäästöisten talouden sektoreiden kehittäminen. Resurssiviisaan talouden edistämiseksi lisäämme resurssi- ja materiaalitehokkuutta, kiertotaloutta, luonnonvaratuottavuuden moninkertaistavia liiketoimintamalleja, investointeja sekä kokeiluja kaikilla sektoreilla.

Asiantuntijaverkoston valitsemat indikaattorit

  1. Kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat
  2. Puuston kasvu ja poistuma
  3. Uusiutuvan energian osuus energian loppukäytöstä
  4. Tekesin rahoitus resurssitehokkaisiin ja hiilineutraaleihin ratkaisuihin
  5. Luonnonvarojen kulutus, RMC (raw material consumption) jaottelu

Seurantakori ja yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet

Työtä kestävästi
Kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt
Hiilineutraali yhteiskunta
Resurssiviisas talous
Luontoa kunnioittava päätöksenteko


 

Mitä faktat kertovat?

Tutustu indikaattorien tulkintaan, joka avaa muutosten merkitystä kestävän kehityksen näkökulmasta.

Voit osallistua keskusteluun esimerkiksi kertomalla

  • oman näkemyksesi indikaattorimuutosten merkityksestä tai syistä
  • aihepiiriin liittyvästä tutkimuksesta
  • näkemyksiä politiikkavaihtoehdoista tai -ratkaisuista, joilla kestävän kehityksen toteutumista voitaisiin edistää.

Keskustelu löytyy artikkelin lopusta. Kommentit luetaan ennen julkaisua, joten ne näkyvät sivustolla viiveellä.