Resurssiviisas talous ja hiilineutraali yhteiskunta

Resurssiviisaan talouden ja hiilineutraalin yhteiskunnan tavoitteiden taustalla on globaali kulutuksen kasvu sekä tämän aiheuttama paine planeetan kantokyvylle. Tuotannon ja kulutuksen on oltava puhtaampaa ja vastuullisempaa, mutta myös tehokkaampaa.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen mukaisesti tavoitteenamme on hiilineutraali yhteiskunta. Keskeisiä keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat energiatehokkuuden parantaminen, uusiutuvien energiamuotojen osuuden kasvattaminen kestävällä tavalla, ilmastomyönteisten tuotteiden ja palveluiden tuottaminen ja vienti sekä vähäpäästöisten talouden sektoreiden kehittäminen. Resurssiviisaan talouden edistämiseksi on lisättävä resurssi- ja materiaalitehokkuutta, kiertotaloutta, luonnonvaratuottavuuden moninkertaistavia liiketoimintamalleja, investointeja sekä kokeiluja kaikilla sektoreilla.

Tämä seurantakori kytkeytyy erityisesti yhteiskuntasitoumuksen tavoitteisiin "työtä kestävästi", "kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt", "hiilineutraali yhteiskunta", "resurssiviisas talous" ja "luontoa kunnioittava päätöksenteko".

Asiantuntijaverkoston valitsemat indikaattorit

  1. Kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä

  2. Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain

  3. Puuston kasvu ja poistuma

  4. Uusiutuvan energian jakauma lähteittäin

  5. Business Finlandin rahoitus resurssitehokkaisiin ja hiilineutraaleihin ratkaisuihin

  6. Luonnonvarojen kulutus RMC-jaottelulla