Koulutus ja osaamisen kehittäminen

Kestävä kehitys edellyttää ihmisten kykyä ja kiinnostusta seurata yhteiskunnan ja globaalin yhteisön kehitystä, osallistua siitä käytävään keskusteluun ja toimia kestävän kehityksen edellytysten mukaisesti. Niitä opitaan ja kartutetaan perheissä, varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä vapaa-ajalla. 

Yleinen koulutustason kehitys kertoo osaamisen kehittymisestä väestötasolla. Koulutustasoa mitataan eri koulutusasteilla tehtyjen tutkintojen määrillä, mutta myös aikuiskoulutus erilaisine käytäntöineen kehittää osaamista.

Tämä seurantakori kytkeytyy erityisesti yhteiskuntasitoumuksen tavoitteisiin "yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin", "vaikuttavien ihmisten yhteiskunta", "työtä kestävästi", "hiilineutraali yhteiskunta", "resurssiviisas talous", "luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat" ja "luontoa kunnioittava päätöksenteko".

Asiantuntijaverkoston valitsemat indikaattorit

  1. Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus sekä osallistuminen aikuiskoulutukseen

  2. Lukutaito ja menestys PISA-tutkimuksissa

  3. Kirjastopalveluiden käyttö

  4. Tutkimus- ja kehittämismenojen osuus bruttokansantuotteesta.

Koulutus ja osaamisen kehitys 2021
Korona vähensi kirjastokäyntejä

13.1.2022 13.39
Kuvituskuva artikkeliin. Kuva luokkahuoneessa työskentelystä.
Suomalaisten koulutustason on hienoisessa nousussa, mutta hidasta suhteessa keskeisiin verrokkimaihin. OECD:n mittaamassa nuorten osaamistason kehityksessä on huolestuttavia piirteitä, samoin kuin aikuisten osallistumisessa osaamisen kehittämiseen. Kirjastojen sulkeutuminen Koronan vuoksi vähensi fyysisiä käyntikertoja 20 %. TKI-panostukset ovat pitkän laskevan kauden jälkeen kääntyneet nousuun. PISA-kokeet siirrettiin vuodella, joten niistä ei ole uusia tuloksia.