Koulutus ja osaamisen kehittäminen

Kestävä kehitys edellyttää ihmisten kykyä ja kiinnostusta seurata yhteiskunnan ja globaalin yhteisön kehitystä, osallistua siitä käytävään keskusteluun ja toimia kestävän kehityksen edellytysten mukaisesti. Niitä opitaan ja kartutetaan perheissä, varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä vapaa-ajalla. 

Yleinen koulutustason kehitys kertoo osaamisen kehittymisestä väestötasolla. Koulutustasoa mitataan eri koulutusasteilla tehtyjen tutkintojen määrillä, mutta myös aikuiskoulutus erilaisine käytäntöineen kehittää osaamista.

Tämä seurantakori kytkeytyy erityisesti yhteiskuntasitoumuksen tavoitteisiin "yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin", "vaikuttavien ihmisten yhteiskunta", "työtä kestävästi", "hiilineutraali yhteiskunta", "resurssiviisas talous", "luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat" ja "luontoa kunnioittava päätöksenteko".

Asiantuntijaverkoston valitsemat indikaattorit

  1. Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus sekä osallistuminen aikuiskoulutukseen

  2. Lukutaito ja menestys PISA-tutkimuksissa

  3. Kirjastopalveluiden käyttö

  4. Tutkimus- ja kehittämismenojen osuus bruttokansantuotteesta.