Koulutus ja osaamisen kehittäminen

Kestävä kehitys edellyttää ihmisten kykyä ja kiinnostusta seurata yhteiskunnan ja globaalin yhteisön kehitystä, osallistua siitä käytävään keskusteluun ja toimia kestävän kehityksen edellytysten mukaisesti. Niitä opitaan ja kartutetaan perheissä, varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä vapaa-ajalla. 

Yleinen koulutustason kehitys kertoo osaamisen kehittymisestä väestötasolla. Koulutustasoa mitataan eri koulutusasteilla tehtyjen tutkintojen määrillä, mutta myös aikuiskoulutus erilaisine käytäntöineen kehittää osaamista.

Asiantuntijaverkoston valitsemat indikaattorit

  1. Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus sekä osallistuminen aikuiskoulutukseen
  2. Kestävän kehityksen sertifikaatin omaavien päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten määrä;
  3. Lukutaidon ja nuorten yhteiskuntataitojen kehitys
  4. Kirjastopalveluiden käyttö
  5. Tutkimus- ja kehittämismenojen osuus bruttokansantuotteesta.

Seurantakori ja yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet

Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin
Vaikuttavien ihmisten yhteiskunta
Työtä kestävästi
Hiilineutraali yhteiskunta
Resurssiviisas talous
Luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat
Luontoa kunnioittava päätöksenteko


Mitä faktat kertovat?

Tutustu indikaattorien tulkintaan, joka avaa muutosten merkitystä kestävän kehityksen näkökulmasta.

Voit osallistua keskusteluun esimerkiksi kertomalla

  • oman näkemyksesi indikaattorimuutosten merkityksestä tai syistä
  • aihepiiriin liittyvästä tutkimuksesta
  • näkemyksiä politiikkavaihtoehdoista tai -ratkaisuista, joilla kestävän kehityksen toteutumista voitaisiin edistää.