Kulutus ja julkiset hankinnat

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tavoitteena on luoda kestäviä ja turvallisia yhdyskuntia, joissa vähennetään liikennetarvetta, huolehditaan maaseudun ja kaupunkien elinvoimaisuudesta sekä vahvistetaan yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on muuttaa osaltamme luonnonvarojen kulutus maailmanlaajuisesti ympäristön kannalta kestävälle tasolle.

Tavoitteiden toteutuminen edellyttää paitsi teknologista muutosta myös yhteiskunnan sopeutumista resurssiviisaampaan ja vähäpäästöisempään talouteen. Kuluttajien ja yritysten globaalia ekologista jalanjälkeä on pienennettävä. Samalla kestävien suomalaisten ratkaisujen vienti voi kasvattaa positiivista hiilikädenjälkeämme. Kuluttajien luonnonvaroja säästävät valinnat asumisessa, liikenteessä ja ruokailussa on tehtävä mahdollisimman helpoiksi ja kannattaviksi. Tässä julkisen sektorin tulee toimia mahdollistajana ja esimerkin näyttäjänä. 

Asiantuntijaverkoston valitsemat indikaattorit

  1. Kulutuksen hiilijalanjälki
  2. Kasvis-, liha- ja kalaperäisten elintarvikkeiden kulutus
  3. Ensirekisteröityjen henkilö- ja pakettiautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt
  4. Yhdyskuntajätteen kehittyminen

Seurantakori ja yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet

Kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt
Luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat
Luontoa kunnioittava päätöksenteko


Mitä faktat kertovat?

Tutustu indikaattorien tulkintaan, joka avaa muutosten merkitystä kestävän kehityksen näkökulmasta.

Voit osallistua keskusteluun esimerkiksi kertomalla

  • oman näkemyksesi indikaattorimuutosten merkityksestä tai syistä
  • aihepiiriin liittyvästä tutkimuksesta
  • näkemyksiä politiikkavaihtoehdoista tai -ratkaisuista, joilla kestävän kehityksen toteutumista voitaisiin edistää.