Kulutus ja julkiset hankinnat

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tavoitteena on luoda kestäviä ja turvallisia yhdyskuntia, joissa vähennetään liikennetarvetta, huolehditaan maaseudun ja kaupunkien elinvoimaisuudesta sekä vahvistetaan yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on muuttaa osaltamme luonnonvarojen kulutus maailmanlaajuisesti ympäristön kannalta kestävälle tasolle.

Tavoitteiden toteutuminen edellyttää paitsi teknologista muutosta myös yhteiskunnan sopeutumista resurssiviisaampaan ja vähäpäästöisempään talouteen. Kuluttajien ja yritysten globaalia ekologista jalanjälkeä on pienennettävä. Samalla kestävien suomalaisten ratkaisujen vienti voi kasvattaa positiivista hiilikädenjälkeämme. Kuluttajien luonnonvaroja säästävät valinnat asumisessa, liikenteessä ja ruokailussa on tehtävä mahdollisimman helpoiksi ja kannattaviksi. Tässä julkisen sektorin tulee toimia mahdollistajana ja esimerkin näyttäjänä. 

Tämä seurantakori kytkeytyy erityisesti yhteiskuntasitoumuksen tavoitteisiin "kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt", "luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat" ja "luontoa kunnioittava päätöksenteko".

Asiantuntijaverkoston valitsemat indikaattorit

  1. Yksityisen kulutuksen hiilijalanjälki

  2. Erilaisten elintarvikkeiden kulutus

  3. Henkilöliikenteen hiilidioksidipäästöt liikkumismuodoittain

  4. Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä

  5. Yhdyskuntajätteet Suomessa käsittelytavoittain

  6. Julkisten hankintojen hiilijalanjälki