Kansallisen indikaattorityön historiaa

Ensimmäiset kansalliset kestävän kehityksen indikaattorit julkaistiin keväällä 2000. "Kestävyyden Mitta" sisälsi 83 indikaattoria, jotka oli jaettu ekologisiin, taloudellisiin ja sosiaalis-kulttuurisiin aihealueisiin. Indikaattorit seurasivat ja mittasivat vuonna 1998 julkaistua kansallista kestävän kehityksen strategiaa.

2000-luvun alkupuolella indikaattoreita päivitettiin vuosina 2002 ja 2004. Vuoden 2004 alusta alettiin myös julkaista indikaattorilehdyköitä, jotka taustoittivat kestävän kehityksen toimikunnan kokousten teemoja.

Vuonna 2006 julkaistiin uudet indikaattorit osana uudistettua kestävän kehityksen strategiaa. Indikaattoreita on sen jälkeen päivitetty muutaman vuoden välein.

Helmikuussa 2012 valtioneuvoston kanslia asetti kansallisen indikaattoriverkoston, jonka tavoitteeksi asetettiin sen varmistaminen, että korkeatasoinen ja laaja-alainen indikaattorityö säilyy jatkossakin keskeisenä osana poliittista päätöksentekoa Suomessa. Kansallinen indikaattoriverkosto korvattiin syksyllä 2016 Agenda 2030:n kansallisen toimeenpanon seurannan asiantuntijaverkostolla.

Indikaattorilehtiset vuosilta 2004-2014

Kestävän kehityksen indikaattorit - Findikaattori

Ulla Rosenströmin (2009) väitöskirja kestävän kehityksen mittaamisesta Suomessa.