Globaali vastuu ja johdonmukaisuus

Globaali vastuu ja politiikkajohdonmukaisuus ovat keskeisiä periaatteita kestävän kehityksen toimeenpanossa. Eri politiikkalohkoilla ja hallinnonaloilla tehtävät päätökset vaikuttavat merkittävästi tavoitteiden toteutumiseen paitsi kotimaassa myös globaalisti.

Agenda 2030:n kantava teema on, että kukaan ei saa jäädä kehityksestä jälkeen. Globaalin vastuun mukaisesti Suomen on varmistettava ja edistettävä muidenkin mahdollisuuksia kestävään kehitykseen. Maailman haasteet ovat myös Suomen haasteita. 

Globaali vastuu ja johdonmukaisuus -seurantakorin indikaattorit ovat:

  1. Suomen kehitys Commitment to Development -indeksin kauppapolitiikkaa mittaavalla osa-indeksillä
  2. Suomen tuonti ja vienti tonneittain ja materiaaliryhmittäin
  3. Suomen kehitysyhteistyörahoituksen kehitys
  4. Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan.

Globaaliin vastuuseen liittyviä indikaattoreita on myös muissa seurantakoreissa, mm. kulutuksen jalanjälki, Suomen kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat, kiintiöpakolaisten ja turvapaikan saaneiden määrä, sekä suurten ja keskisuurten suomalaisyritysten globaali vastuullisuus.


Mitä faktat kertovat?

Tutustu indikaattorien tulkintaan, joka avaa muutosten merkitystä kestävän kehityksen näkökulmasta.

Voit osallistua keskusteluun esimerkiksi kertomalla

  • oman näkemyksesi indikaattorimuutosten merkityksestä tai syistä
  • aihepiiriin liittyvästä tutkimuksesta
  • näkemyksiä politiikkavaihtoehdoista tai -ratkaisuista, joilla kestävän kehityksen toteutumista voitaisiin edistää.