Globaali vastuu ja johdonmukaisuus

Globaali vastuu ja politiikkajohdonmukaisuus ovat keskeisiä periaatteita kestävän kehityksen toimeenpanossa. Eri politiikkalohkoilla ja hallinnonaloilla tehtävät päätökset vaikuttavat merkittävästi tavoitteiden toteutumiseen paitsi kotimaassa myös globaalisti.

Agenda 2030:n kantava teema on, että kukaan ei saa jäädä kehityksestä jälkeen. Globaalin vastuun mukaisesti Suomen on varmistettava ja edistettävä muidenkin mahdollisuuksia kestävään kehitykseen. Maailman haasteet ovat myös Suomen haasteita. 

Asiantuntijaverkoston valitsemat indikaattorit

  1. Suomen kehitys Commitment to Development -indeksin kauppapolitiikkaa mittaavalla osa-indeksillä

  2. Suomen tuonti ja vienti tonnimääräisesti

  3. Suomen kehitysyhteistyörahoituksen kehitys

  4. Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan.

Globaaliin vastuuseen liittyviä indikaattoreita on myös muissa seurantakoreissa, mm. kulutuksen jalanjälki, Suomen kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat, kiintiöpakolaisten ja turvapaikan saaneiden määrä, sekä suurten ja keskisuurten suomalaisyritysten globaali vastuullisuus.

Globaali vastuu ja johdonmukaisuus 2021
Suomen kehitysyhteistyömaksatukset ovat kasvaneet.

13.1.2022 13.37
Kuvituskuva artikkeliin. Kuvassa nostettu vettä käsillä, jotka toimivat astiana
Suomen toteutuneet kehitysyhteistyömaksatukset olivat 0,47% BKTL:sta v. 2020. Tällä osuudella Suomi oli DAC:in keskiarvon (0,3%) yläpuolella. Kotimainen materiaalien kulutus kasvoi vajaat viisi prosenttia vuonna 2020, vaikka ulkomaisia suoria panoksia tuotiin kolme miljoonaa tonnia vähemmän kuin vuonna 2019. Suomen tavaraviennin määrä puolestaan laski 50 miljoonasta tonnista 46 miljoonaan tonniin.