Asuminen ja yhdyskunnat

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen mukaisesti tavoitteenamme on edistää elämäntilanteeseen sopivia asumismahdollisuuksia. Tarvitsemme kestäviä ja turvallisia yhdyskuntia, joissa työpaikat, asuminen, monipuoliset palvelut, kestävät liikennejärjestelmät, sekä viher- ja vesialueet tukevat taloudellista, sosiaalista, kulttuurista ja ympäristön hyvinvointia.

Liikennetarvetta on vähennettävä ja samalla luotava terveelliseen ja kestävään liikkumiseen kannustavia yhdyskuntarakenteita. Yhdyskuntien liiallista erilaistumista ja eriarvoistumista on ehkäistävä pitämällä huolta asuinalueiden tasapainoisesta väestörakenteesta. Ilmastonmuutoksen myötä muuttuviin ilmasto- ja vesioloihin tulee varautua. 

Tämä seurantakori kytkeytyy erityisesti yhteiskuntasitoumuksen tavoitteisiin "yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin", "vaikuttavien ihmisten yhteiskunta", "kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt" ja "resurssiviisas talous".

Asiantuntijaverkoston valitsemat indikaattorit

  1. Kotona asuvat ja säännöllisen kotihoidon piirissä olevat vähintään 75-vuotiaat

  2. Asumiskustannukset

  3. Tiiviisti rakennetulla alueilla asuvien osuus

  4. Päivittäistavarakauppojen saavutettavuus

  5. Tulvariski