Asuminen ja yhdyskunnat

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen mukaisesti tavoitteenamme on edistää elämäntilanteeseen sopivia asumismahdollisuuksia. Tarvitsemme kestäviä ja turvallisia yhdyskuntia, joissa työpaikat, asuminen, monipuoliset palvelut, kestävät liikennejärjestelmät, sekä viher- ja vesialueet tukevat taloudellista, sosiaalista, kulttuurista ja ympäristön hyvinvointia.

Liikennetarvetta on vähennettävä ja samalla luotava terveelliseen ja kestävään liikkumiseen kannustavia yhdyskuntarakenteita. Yhdyskuntien liiallista erilaistumista ja eriarvoistumista on ehkäistävä pitämällä huolta asuinalueiden tasapainoisesta väestörakenteesta. Ilmastonmuutoksen myötä muuttuviin ilmasto- ja vesioloihin tulee varautua. 

Tämä seurantakori kytkeytyy erityisesti yhteiskuntasitoumuksen tavoitteisiin "yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin", "vaikuttavien ihmisten yhteiskunta", "kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt" ja "resurssiviisas talous".

Asiantuntijaverkoston valitsemat indikaattorit

  1. Kotona asuvat ja säännöllisen kotihoidon piirissä olevat vähintään 75-vuotiaat

  2. Asumiskustannukset

  3. Tiiviisti rakennetulla alueilla asuvien osuus

  4. Päivittäistavarakauppojen saavutettavuus

  5. Tulvariski

Asuminen ja yhdyskunnat 2021
Yhdyskuntien suunnittelun merkitys ja kestävien ratkaisujen etsiminen avainasemassa toimivien asuin- ja elinympäristöjen saavuttamiseksi

13.1.2022 13.38
Kuvituskuva artikkeliin. Kuvassa kerrostaloja metsäisessä ympäristössä.
Ilmastonmuutos pakottaa muuttamaan yhteiskunnan ja yksilöiden toimintaa kestävämpään suuntaan sekä varautumaan sääilmiöiden aiheuttamiin riskeihin kuten tulviin. Suomen väestö ikääntyy ja asuu yhä useammin kotonaan. Väestö keskittyy kaupunkeihin mahdollistaen toimivan joukkoliikenteen ja hyvän palveluiden saavutettavuuden tiiviillä alueilla. Samalla syntyy haasteita palveluiden järjestämiselle väestöään menettävillä alueilla. Teknologia ja sitä hyödyntävät palvelut nivoutuvat yhä enenevissä määrin yhteiskunnan kaikkiin rakenteisiin ja tarjoavat uusia mahdollisuuksia palveluiden järjestämiseen.