Asuminen ja yhdyskunnat

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen mukaisesti tavoitteenamme on edistää elämäntilanteeseen sopivia asumismahdollisuuksia. Tarvitsemme kestäviä ja turvallisia yhdyskuntia, joissa työpaikat, asuminen, monipuoliset palvelut, kestävät liikennejärjestelmät, sekä viher- ja vesialueet tukevat taloudellista, sosiaalista, kulttuurista ja ympäristön hyvinvointia.

Liikennetarvetta on vähennettävä ja samalla luotava terveelliseen ja kestävään liikkumiseen kannustavia yhdyskuntarakenteita. Yhdyskuntien liiallista erilaistumista ja eriarvoistumista on ehkäistävä pitämällä huolta asuinalueiden tasapainoisesta väestörakenteesta. Ilmastonmuutoksen myötä muuttuviin ilmasto- ja vesioloihin tulee varautua. 

Asiantuntijaverkoston valitsemat indikaattorit

  1. Kotona asuvat yli 75-vuotiaat
  2. Asumismenot
  3. Yhdyskuntarakenteen eheys ja joukkoliikenteen toimintaedellytykset
  4. Päivittäistavarakauppojen saavutettavuus
  5. Tulvariski

Seurantakori ja yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet

Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin
Vaikuttavien ihmisten yhteiskunta
Kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt
Resurssiviisas talous


Mitä faktat kertovat?

Tutustu indikaattorien tulkintaan, joka avaa muutosten merkitystä kestävän kehityksen näkökulmasta.

Voit osallistua keskusteluun esimerkiksi kertomalla

  • oman näkemyksesi indikaattorimuutosten merkityksestä tai syistä
  • aihepiiriin liittyvästä tutkimuksesta
  • näkemyksiä politiikkavaihtoehdoista tai -ratkaisuista, joilla kestävän kehityksen toteutumista voitaisiin edistää.