Luonnon ja ympäristön tila

Ekologinen kestävyys on kestävän kehityksen perusta ja ihmisten hyvinvoinnin ehdoton pitkän aikavälin edellytys. Luonnon järjestelmien kyky ylläpitää ihmisten ja muiden lajien hyvinvoinnille elintärkeitä toimintoja on nykyisin vaarantunut. Toimintamme on sopeutettava luonnon uusiutumis- ja kantokyvyn rajoihin, jotta voimme turvata hyvän elämän mahdollisuudet Suomessa ja globaalisti.

Indikaattoreiden kautta tarkastellaan luonnon monimuotoisuuden tilaa, vesien tilaa, ilman laatua sekä julkisia panostuksia ympäristön suojeluun.

Asiantuntijaverkoston valitsemat indikaattorit

  1. Kuollut puu metsissä ja luontoarvoiltaan arvokkaat maatalousalueet
  2. Suomen jokien fosfori- ja typpikuorma Itämereen
  3. Rikki- ja typpipäästöt sekä pienhiukkasten päästöt ilmaan Suomessa
  4. Tilastoidut ympäristönsuojelumenot Suomessa

Seurantakori ja yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet

Luontoa kunnioittava päätöksenteko
Luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat


Mitä faktat kertovat?

Tutustu indikaattorien tulkintaan, joka avaa muutosten merkitystä kestävän kehityksen näkökulmasta.

Voit osallistua keskusteluun esimerkiksi kertomalla

  • oman näkemyksesi indikaattorimuutosten merkityksestä tai syistä
  • aihepiiriin liittyvästä tutkimuksesta
  • näkemyksiä politiikkavaihtoehdoista tai -ratkaisuista, joilla kestävän kehityksen toteutumista voitaisiin edistää.