Toimikunnan jäsenet

 

Puheenjohtaja pääministeri Sanna Marin, valtioneuvoston kanslia

Varapuheenjohtajat ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sekä valtiovarainministeri Matti Vanhanen

Valtioneuvosto varajäsen
Pääministeri Sanna Marin Valtiosihteeri Mikko Koskinen
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen Valtiosihteeri Terhi Lehtonen
Valtiovarainministeri Matti Vanhanen Valtiosihteeri Jari Partanen
Opetusministeri Li Andersson Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä Valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari Valtiosihteeri Pilvi Torsti
   
Eduskunta ja itsehallintoelimet varajäsen
Kansanedustaja Arja Juvonen, sosiaali- ja terveysvaliokunta Kansanedustaja Hanna-Leena Mattila, sosiaali- ja terveysvaliokunta
Kansanedustaja Mari-Leena Talvitie, ympäristövaliokunta Kansanedustaja Mai Kivelä, ympäristövaliokunta
Kansanedustaja Kim Berg, työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Kansanedustaja Antero Laukkanen, työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Kansanedustaja Johannes Koskinen, valtiovarainvaliokunta Kansanedustaja Ville Vähämäki, valtiovarainvaliokunta
Kansanedustaja Jouni Ovaska, ulkoasiainvaliokunta Kansaedustaja Jaana Pelkonen, ulkoasiainvaliokunta
Kansanedustaja Mari Holopainen, tulevaisuusvaliokunta Kansanedustaja Joakim Strand, tulevaisuusvaliokunta
Lantråd Veronica Thörnroos, Ålands landskapsregering Utvecklings- och hållbarhetsstrateg Micke Larsson, Ålands landskapsregering
Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, Saamelaiskäräjät  I varapuheenjohtaja Anni Koivisto, Saamelaiskäräjät
   
Ministeriöt varajäsen
Osastopäällikkö Satu Santala, ulkoministeriö Apulaisosastopäällikkö Leena Gardemeister, ulkoministeriö
Kansliapäällikkö Kirsi Pimiä, sisäministeriö Kehittämisjohtaja Harri Martikainen, sisäministeriö
Kansliapäällikkö Jukka Juusti, puolustusministeriö Yksikön johtaja Sara Kajander, puolustusministeriö
  Neuvotteleva virkamies Armi Liinamaa, valtiovarainministeriö
Kulttuuriasiainneuvos Satu Heikkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö Opetusneuvos Riina Vuorento, opetus- ja kulttuuriministeriö
Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö Osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, maa- ja metsätalousministeriö
Yksikön johtaja, viestintäneuvos Päivi Antikainen, liikenne- ja viestintäministeriö Erityisasiantuntija Tuuli Ojala, liikenne- ja viestintäministeriö
Neuvotteleva virkamies Leena Pentikäinen, työ- ja elinkeinoministeriö Neuvotteleva virkamies Mika Honkanen, työ- ja elinkeinoministeriö
Osastopäällikkö, ylijohtaja Raimo Antila, sosiaali- ja terveysministeriö Ylijohtaja Veli-Mikko Niemi, sosiaali- ja terveysministeriö
Kansliapäällikkö Juhani Damski, ympäristöministeriö Ylijohtaja Leena Ylä-Mononen, ympäristöministeriö
Osastopäällikkö, ylijohtaja Johanna Suurpää, oikeusministeriö Osastopäällikkö, ylijohtaja Tapio Laamanen, oikeusministeriö
Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia Osastopäällikkö Seppo Määttä, valtioneuvoston kanslia
   
Kunnat ja alueet varajäsen
Maakuntajohtajien puheenjohtaja Pentti Mäkinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntajohtajien varapuheenjohtaja Kari Häkämies, Varsinais-Suomen liitto
Kuntakehitys- ja tutkimusjohtaja Sini Sallinen, Suomen Kuntaliitto Ylijohtaja Tommi Muilu, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala, Espoon kaupunki Kaupunginjohtaja Pekka Timonen, Lahden kaupunki
   
Muu julkishallinto varajäsen
Vastaava sidosryhmätyön ja vastuullisuuden asiantuntija Anna-Stiina Lundqvist, Kansaneläkelaitos Pääjohtaja Markku Tervahauta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
   
Elinkeinoelämä varajäsen
Toimitusjohtaja Vesa Silfver, Motiva Oy Toiminnanjohtaja Tapio Tuomi, Suomen Lähienergialiitto ry
Vastuullisuusasiantuntija Elina Sonninen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Vt. toimitusjohtaja Helena Kekki, Finnish Business & Society FIBS
Ympäristöjohtaja Liisa Pietola, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry Verksamhetsledare Jonas Laxåback, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f
Ympäristöpäällikkö Fredrik Blomfelt, Metsäteollisuus ry Toimitusjohtaja Harri Laurikka, Bioenergia ry
Johtaja Pekka Vuorinen, Rakennusteollisuus RT ry Toimintaympäristöjohtaja Helena Soimakallio, Teknologiateollisuus ry
Varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari, Finanssiala ry Hallituksen puheenjohtaja Lea Jääskeläinen, Vastuullisen sijoittamisen yhdistys FINSIF
Johtaja Joona Turtiainen, Energiateollisuus ry Johtaja Sami Nikander, Kemianteollisuus ry
Johtava asiantuntija Marja Ola, Kaupan liitto ry Varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Ekonomisti Sampo Seppänen, Suomen Yrittäjät Toimitusjohtaja Auli Hänninen, Perheyritysten liitto ry
   
Ammattiliitot varajäsen
Kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia Björkbacka, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK Hallituksen jäsen Eemeli Valli, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
Asiantuntija Leila Kurki, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry  Puheenjohtaja Markus Kutvonen, STTK Opiskelijat, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry 
Toiminnanjohtaja Mikko Salo, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu(AKAVA) Pääsihteeri Kalle Liuski, Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL Ry
   
Järjestöt varajäsen
Erityisasiantuntija Lauri Kurvonen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Suunnittelupäällikkö Erkka Laininen, Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö sr
Toiminnanjohtaja Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys (Vapaa sivistystyö ry) Puheenjohtaja Emma Kurenlahti, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry
Vaikuttamistyönjohtaja Rilli Lappalainen, Suomalaiset kehitysjärjestöt - Fingo ry Julkishallintotyön johtaja Mirella Huttunen, Suomen Unicef ry
Toiminnanjohtaja Anu Juvonen, Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö Demo ry Järjestöpäällikkö Marjo Salmela, Kansalaisareena ry
Toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas, Suomen UN Women ry Toimitusjohtaja Eija Koivuranta, Väestöliitto ry
Puheenjohtaja Elisa Gebhard, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry Sosiaalipoliittinen asiantuntija Iiris Hynönen, Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Yhteiskuntasuhdepäällikkö Ilmari Nalbantoglu,  Suomen Olympiakomitea Hallituksen jäsen Anneli Leivo, Suomen Latu ry
Kehittämispäällikkö Salka Orivuori, Marttaliitto Vaikuttamistyö ja neuvonta, tiiminvetäjä Tiina Vyyryläinen, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
Vaikuttamistyön koordinaattori Jenni Kauppila, Suomen YK-liitto ry Pääsihteeri Ossi Heinänen, Plan International Suomi
Toiminnanjohtaja Sonja Raunio, Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Pääsihteeri Milla Kalliomaa, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
Lakimies Terhi Toikkanen, Kynnys ry Suunnittelija Annina Heini, Kynnys ry
Suojelupäällikkö Jouni Nissinen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Erityisasiantuntija Miihkali Härkönen, Luonto-Liitto ry
Pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi Förbundsordförande Andrea Weckman, Natur och Miljö rf
NUVE-hankkeen työntekijä Abdule Mahamed, Suomen somalialaisten liitto ry (SSL ry) Toiminnanjohtaja Annu Lehtinen, Suomen pakolaisapu
   
Kirkko varajäsen
Johtava asiantuntija Ilkka Sipiläinen, Kirkkohallitus (Suomen evankelis-luterilainen kirkko) Vaikuttamistyön päällikkö Katri Suomi, Kirkon Ulkomaanapu
   
Tiede ja tutkimus varajäsen
Johtaja Jarmo Heinonen, Business Finland Johtaja Laura Raaska, Suomen Akatemia
Johtaja Mari Pantsar, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Erikoistutkija Sari Puustinen,Tulevaisuuden tutkimuskeskus
   
Pysyvä asiantuntija  
Kehityspoliittisen toimikunnan pääsihteeri Marikki Stocchetti  
Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän pääsihteeri Merja Turunen