Päättäjät haluavat tehdä kestävää kehitystä tukevia päätöksiä. Valtioneuvoston kanslia on koonnut päätöksenteon tueksi analyysejä kestävän kehityksen eri näkökulmista. Tutustu seurantakoreihin, kommentoi ja esitä oma tulkintasi! Voit myös esitellä muita indikaattoreita tai tuoreita tutkimuksia, jotka täydentävät tai haastavat tilannekuvaa.

Valtioneuvoston kanslia poimii täällä käydystä keskustelusta teemoja ja näkökulmia, jotka esitellään hallitukselle ja pääministerin johtamalle kestävän kehityksen toimikunnalle. Pääviestit kootaan yhteen toukokuussa järjestettävässä Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus -tapahtumassa. Vuosittainen kestävän kehityksen kansalaisraati tulkitsee myös tuloksia.

Uusimmat seurantatiedot julkaistu!

Tutustu alla uusimpiin tulkintateksteihin ja kommentoi tuloksia!

Seurantakorit