Hyppää sisältöön

Suomen ensimmäinen kestävän kehityksen kansalaisraati

Suomen ensimmäinen kestävän kehityksen kansalaisraati 2018–2019 on nyt arvioinut kestävän kehityksen tilaa Suomessa. Kansalaisraadin vastauksia verkkokyselyyn analysoidaan paraikaa.

Tulokset julkaistaan tällä sivulla myöhemmin tänä keväänä. Kansalaisraadin tuloksia voi tulla kuulemaan myös raadin päätöstilaisuuteen 25. helmikuuta. Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä myös Kestävän kehityksen Youtube-kanavalta.

Kansalaisraatiin vastasi noin 500 suomalaista, jotka ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi kommentoimaan kestävän kehityksen tilaa Suomessa. Jäsenet ottivat kantaa kestävän kehityksen eri näkökulmiin, kuten luonnon ja ympäristön tilaan sekä yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen. Kyselyn tuloksia hyödynnetään hallituksen ja eduskunnan työssä kestävän kehityksen edistämiseksi.

Miten kansalaisraati toimii?

Kansalaisraadin jäsenet vastasivat itsenäisesti kertaluonteiseen verkkokyselyyn kestävän kehityksen tilasta. Raatilaiset voivat halutessaan osallistua 25. helmikuuta järjestettävään päätöstapahtumaan, jossa esitellään raadin tulokset.

Kansalaisraadin työstä on tarkoitus tehdä vuosittaista, jotta kansalaisten arvioita kestävän kehityksen toteutumisesta Suomessa voidaan seurata jatkuvasti. Raatiin etsitään uusia jäseniä vuosittain. Nyt raatiin ilmoittautuvat kommentoivat vain vuoden 2018 tilaa. Kansalaisraatiin on mahdollista kuulua useamman vuoden ajan.

Raadille osoitettu kysely perustuu valtioneuvoston kanslian ylläpitämiin kestävän kehityksen indikaattoreihin, niistä laadittuihin asiantuntija-analyyseihin sekä kansalaiskeskusteluun. Indikaattoriaineisto on jaettu seurantakoreihin, jotka tutkijat ja asiantuntijat ovat yhdessä kehittäneet. Seurantakoreihin voi tutustua jo nyt. Seurantakoreja ovat esimerkiksi luonnon ja ympäristön tila, yhteiskunnallinen eriarvoisuus tai asuminen ja yhdyskunnat.

Miksi kansalaisraatia tarvitaan?

Tutkijat ja virkakunta arvioivat kestävän kehityksen tilaa tutkitun tiedon pohjalta, mutta eivät sitä, onko tila hyvä vai huono. Arvovalintoihin ja päätöksenteon tueksi kaivataan kansalaisten ääntä! Päättäjien on arvokasta tietää, mihin asioihin kansalaiset toivovat parannusta.

Kansalaisraadin tuloksia käytetään muun muassa hallituksen vuosikertomuksessa, jossa hallitus raportoi työstään eduskunnalle. Vuosikertomukseen sisältyy kestävän kehityksen luku, jossa tuodaan esiin raadin ajatukset aiheesta. Lisäksi virkakunta käyttää tuloksia arjen työssään. Tulosten julkistamisella pyritään myös herättämään keskustelua kestävästä kehityksestä vaalien kynnyksellä.