Föreslå mottagare av det internationella jämställdhetspriset senast den 16 maj

Social- och hälsovårdsministeriet
28.4.2021 15.17
Pressmeddelande

Det internationella jämställdhetspris som social- och hälsovårdsministeriet beviljar delas ut i år för tredje gången. Prissumman är betydande, 300 000 euro. Pristagare kan föreslås fram till den 16 maj 2021.

Priset tilldelas en person eller aktör som har främjat jämställdhet på ett sätt som är internat-ionellt betydande. Pristagaren ska utse ett understödsobjekt som främjar jämställdhet som prissumman anvisas för.

Det första priset 2017 tilldelades Tysklands förbundskansler Angela Merkel, som är en av värl-dens mest inflytelserika personer och en förebild för många kvinnor och flickor. År 2019 tillde-lades priset organisationen Equality Now, som arbetar för kvinnors rättigheter. 

Vem som helst kan föreslå pristagare. 

Lämna in ditt förslag på engelska via denna länk

Ytterligare information:

Sami Siltanen, projektkoordinator, tfn 050 911 7397, [email protected]