Kestävää kehitystä -blogi

Eeva Furman ja Pasi Laitala: Maailman tulevaisuus ratkaistaan kaupungeissa

YK:n pääsihteeri António Guterresin tärkeä viesti syyskuussa pidetyssä YK:n yleiskokouksessa oli, että ihmisten tulee nähdä tuloksia jokapäiväisessä...

Jari Lyytimäki: Miten menee maailma? Globaalin kestävän kehityksen puolivälitarkastus  

Kestävä kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa viidessätoista vuodessa. Näin ajattelivat YK:n jäsenvaltiot sopiessaan kunnianhimoisista globaaleista...

Helena Suomela: Yhdessä oppien kohti elinikäistä kestävyysosaamista

Opetushallituksessa on alkanut kestävyyskasvatuksen kehittämishanke, jonka tavoitteena on antaa varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille...

Vava Lunabba ja Riina Pursiainen: Kohti kestävää pohjolaa ja sen yli!

Tavoitteena maailman kestävin ja integroidun alue vuoteen 2030 mennessä – keinoina vihreä, oikeudenmukainen ja kilpailukykyisen pohjolan aloitteet,...

Nico Käräjäoja: Olemme kestävän kehityksen taitekohdassa – mutta mihin suuntaan?

Ennen koronapandemiaa kestävän kehityksen Agenda2030-tavoitteiden toimeenpanossa oli nähty tärkeitä edistysaskelia muun muassa köyhyyden vähentämisessä,...