Kestävää kehitystä -blogi

Teemu Kalliojärvi: Yritysvastuussa hyvät ovat hyviä!

Julkaisupäivä 11.10.2016 15.30 Blogit

Yritysvastuu on noussut viime vuosina perinteisen median sekä sosiaalisen median yleiseksi puheenaiheeksi. Hyvä niin, sillä globaalien kestävän kehityksen tavoitteiden täyttyminen edellyttää kaikkien, siis myös yritysten sitoutumista niihin. Yritykset vaikuttavat merkittävästi siihen miten yhteiskuntamme toimii ja voi. Yritykset innostuvat yritysvastuusta suuressa mittakaavassa heti, kun se osoittautuu niille kannattavaksi. Uskon, että viimeaikaisessa muutoksessa on kyse juuri tästä – yritysvastuu kasvattaa suosiotaan, koska yritykset näkevät sen hyödyt. Yritysvastuun aidolla toteutumisella on merkittävä rooli globaalien kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisessa!

Yritysvastuuseen liittyy paljon vakiintuneita käytäntöjä ja määritelmiä suurimpien pörssiyhtiöiden parissa, mutta PK-sektorilla yritysvastuun laaja asiakokonaisuus herättää vielä paljon kysymyksiä.  Yritysvastuun monimutkaisuuden vuoksi asia koetaan PK-sektorilla kaukaiseksi ja siksi aihetta ei oteta osaksi liiketoiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa. Todellisuudessa yritysvastuu-käsitteen alle on kerätty paljon useimmille yrityksille tuttuja asioita, joita vain tarkastellaan hieman eri näkökulmasta ja kenties hieman syvällisemmin. Yritysvastuun tarkastelu avaa arvokkaita näkökulmia, jotka auttavat varmistamaan liiketoiminnan kannattavuuden ja riskien hallinnan toteutumisen. Parhaissa tapauksissa yritysvastuun analyysityökalut mahdollistavat tärkeimpien kehitysalueiden sekä uusien markkinoiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien tunnistamisen.

Yritysvastuun tärkein kolmijalkainen jalusta koostuu ´People-Planet-Profit´ ajattelusta, jolla tarkoitetaan liiketoiminnan taloudellista, sosiaalista sekä ympäristövastuuta. Lisäksi on tärkeä huomata, että yritysvastuulla tarkoitetaan erityisesti yrityksen oman ja keskeisten sidosryhmien toiminnan vastuullisuuden tarkastelua, eikä pelkästään liiketoimintavoitoilla harjoitettavaa hyväntekeväisyyttä.

Tässä vinkkini PK-sektorille:

Oikea aika aloittaa on nyt!

  • Yritysvastuun vaatimukset kiristyvät ja tulevat koskettamaan kaikkia, joko suoraan tai välillisesti. Mitä aikaisemmin yrityksenne aloittaa aiheeseen perehtymisen ja yritysvastuutoimenpiteiden valmistelun, sitä valmiimpi se on kun tilanne sitä todella vaatii. Muista, että kilpailijasi todennäköisesti jo panostaa yritysvastuuseen valmistautuen tulevaan ja kerryttäen kilpailuetuaan.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!

  • Yritysvastuun laajat asiakokonaisuudet, määritelmät, käsitteet ja toimintamallit ovat yhä kehitysvaiheessa, eikä yritysvastuu ole vakiinnuttanut yhtä ainutta oikeaa mallia. Tämä seikka on samalla sekä haaste että mahdollisuus. Global Reporting Initiative on kuitenkin maailmalla laajimmin levinnyt yritysvastuun ohjeisto ja raportointimalli, jonka periaatteisiin ja yritysvastuun tunnuslukuihin on suositeltavaa tutustua.
  • Muista, että ”mitä et mittaa et voi johtaa”! Määritelkää tarkkaan mitä ja miten mittaatte sekä mitä tavoittelette!

  • Yritysvastuun sisältö ja toimintatavat ovat aina tekijänsä näköisiä, mutta etenkin alkuvaiheen suunnittelussa kannattaa harkita asiantutija-avun hyödyntämistä optimaalisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

One size does not fit for all

  • Yritykset ovat keskenään erilaisia liiketoimintamalliensa, kokonsa, toimintaympäristönsää ja monen muun seikan perusteella. Tämän vuoksi yritysvastuuta kannattaa analysoida oman liiketoiminnan kannalta olennaisimpien asioiden sekä yrityksen tärkeimpien sidosryhmien arvostamien näkökulmien kautta. Pohtikaa yrityksessänne mitkä yritysvastuun aiheet ovat toimintanne kannalta tärkeimpiä ja siksi ensisijaisia. Ottakaa myös eri sidosryhmienne edustajat mukaan yritysvastuuohjelmienne valmisteluun ja kysykää avoimesti mihin he odotettavat yrityksenne panostavan!
  • Kaikki ymmärtävät, että energialaitoksen yksityiskohtaiset päästötiedot ovat merkittävämpiä, kuin vaikkapa tilitoimiston vastaavat, kun taas tilitoimiston työhyvinvoinnin ja taloudellisen vastuun toimenpiteet ovat sen sidosryhmille erittäin tärkeitä.

Kertokaa tekemisistänne!

  • Isolla osalla suomalaisista yrityksistä toiminta täyttää yritysvastuun keskeiset kriteerit jo Suomen edistyksellisen lainsäädännön myötä. Lisäksi useimmat yrityksistä panostavat vastuullisuuteen, laatuun ja luotettavuuteen yksinkertaisesti kilpailullisista syistä, joten asiat ovat monessa tapauksessa erittäin hienosti. Näissä yrityksissä kannattaa silti huomioida yritysvastuun merkityksen kasvu markkinoilla ja alkaa tarjota johdonmukaista ja luotettavaa tietoa yritysvastuustaan. Muista, että niin asiakkaasi kuin muutkin sidosryhmäsi arvostavat yritysvastuuta enenevissä määrin!
  • Viestinnän on oltava totuudenmukaista ja paras tapa sen varmistamiseen on perustaa viestintä mitattuun ja todennettavaan tietoon. Tästä syystä Global Reporting Initiativen (GRI) kaltaiset yritysvastuuohjeistot ja raportointimallit ovat tärkeitä, koska niiden avulla voitte viestiä yrityksenne vastuullisuudesta uskottavasti. Puisevien raporttien lisäksi on toki enemmän kuin suotavaa tarjota monella muullakin tavalla tietoa yrityksenne upeista yritysvastuutoimenpiteistä.

Suomen virallinen kestävän kehityksen tavoitteiden jalkauttamismalli, eli Sitoumus2050 ei suotta ole maailmallakin palkittu malli. Antamalla yrityksenne oman sitoumuksen kestävän kehityksen tavoitteisiin ja toteuttamalla määrätietoisesti antamaanne sitoumusta yrityksenne on mukana edelläkävijöiden joukossa, joka tutkimustenkin mukaan pärjää parhaiten! Hyvät on hyviä!

 

Teemu Kalliojärvi on tehnyt opinnäytetyönään yritysvastuuoppaan PK-sektorin yrityksille, jonka myötä hän suunnitteli ja koordinoi vuonna 2015 Suomen Talotekniikan `yritysten yhteiskuntavastuu-kilpailun´ voittaneen yritysvastuuohjelman.   Teemu harrastaa ”talvien pelastamista” talviurheilijoiden ilmastokampanjan hallituksessa www.protectourwinters.fi ja toimii apuopettajana maahanmuuttaja- ja pakolaislapsille suunnatussa hiihtokoulussa www.kansainvälinenhiihtokoulu.fi. Työssään Granlund Consulting Oy:n asiakkuuspäällikkönä Teemu edistää kestävän kehityksen mahdollisuuksia rakennetun ympäristön hyvinvoinnin parissa.