Kestävää kehitystä -blogi

Sami Pirkkala: Evaluaatio Suomen kestävän kehityksen politiikasta tukee pitkäjänteistä päätöksentekoa

Julkaisupäivä 17.9.2018 13.30 Blogit

Agenda2030 loppuasiakirjassa kehotetaan YK:n jäsenmaita toteuttamaan säännöllisiä ja inklusiivisia arvioita Agenda2030 -toimeenpanon edistymisestä. Vaikka kestävän kehityksen tavoitteet ovat universaaleja, on jokaisella maalla omat erityishaasteensa ja siksi kansallisen politiikan arviointi maatasolla on tärkeää. Arvioinnissa - tai politiikkaevaluaatiossa - on kyse kokonaisvaltaisemmasta tarkastelusta kuin vuosittaisessa seurantatyössä, joka keskittyy kestävän kehityksen tilan tarkasteluun indikaattoreiden pohjalta.

Suomen hallitus haluaa tehdä pitkäjänteistä, hallituskausien yli ulottuvaa kestävän kehityksen työtä. Pitkäjänteisyyden nimissä hallitus kirjasi vuoden 2017 alussa valmistuneeseen toimeenpanosuunnitelmaan, että kansallista kestävän kehityksen politiikkaa ja Agenda2030:n toimeenpanoa arvioidaan kokonaisvaltaisella ja riippumattomalla arvioinnilla neljän vuoden välein, ensimmäisen kerran vuonna 2019, ja että toimeenpanosuunnitelmaa päivitetään tämän jälkeen arvioinnin suositukset huomioiden.

Tämä nelivuosittainen arviointi on nyt käynnistynyt ja sitä toteuttaa joukko suomalaisia eturivin kestävyyspolitiikan tutkijoita. Toteuttajiksi valitut Demos Helsinki, Helsingin yliopiston kestävyystieteiden instituutti HELSUS ja Suomen ympäristökeskus muodostavat osaamiseltaan laaja-alaisen ja korkeatasoisen konsortion, jolta on lupa odottaa myös korkeatasoista lopputulosta. Arvioinnin toteutusta tukee joukko kansainvälisiä Agenda2030-evaluaatioon perehtyneitä tutkijoita sekä kansallinen korkeatasoinen tukiryhmä, mikä entisestään nostaa odotuksia.  Agenda2030:n hengessä arviointia tullaan tekemään osallistavasti.  Syksyn aikana järjestetään työpajoja joiden kautta sinäkin voit tuoda oman panoksesi arviointiin ja arviointitiimin käyttöön.

Arvioinnin tulokset valmistuvat helmikuussa 2019. Ajoitus on kriittinen kevään eduskuntavaaleja ja tulevan hallituksen kestävän kehityksen politiikan valmistelua ajatellen. Nykyisen hallituksen ajatuksena on, että vaalien jälkeen seuraava hallitus päivittää toimeenpanosuunnitelman arvioinnin suositukset huomioiden. Itse toivoisin että myös puolueet ja eduskuntavaaliehdokkaat löytäisivät evaluaatiosta tukea kestävän kehityksen tematiikan käsittelylle. Evaluaatio toimii myös pohjana, kun Suomi ryhtyy valmistelemaan kansallista toimeenpanoraporttia YK:lle vuonna 2020.

Evaluaatiotiimin avainhenkilöt ovat Satu Lähteenoja Demos Helsingissä, Kaisa Korhonen-Kurki HELSUS:ssa sekä Annukka Berg SYKE:ssä. Heihin voi olla yhteydessä evaluaation toteutukseen liittyen.

________________

Sami Pirkkala
Erityisasiantuntija, kestävä  kehitys
Valtioneuvoston kanslia
p. 0295 160 487
p. 050 598 0724
[email protected]