Kestävää kehitystä -blogi

Pia Björkbacka: Ihmisarvoisia työpaikkoja korostavan Agenda 2030 -tavoitteen toimet nostettava keskiöön

Julkaisupäivä 16.7.2019 20.46 Blogit

Ay-liikkeen näkökulma hyvin esillä YK:n kestävän kehityksen seurantakokouksessa 

YK:n korkean tason kestävän kehityksen poliittinen foorumi (HLPF2019) kokoontuu New Yorkissa 9. –18.7.2019. Vuosittainen kokous arvioi maailmanlaajuista edistymistä vuonna 2015 sovitun YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n tavoitteiden saavuttamiseksi. Tänä vuonna erityistarkastelussa ovat nämä 7 kestävän kehityksen tavoittetta : laadukas koulutus, ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, eriarvoisuuden vähentäminen, ilmastoteot, rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto - sekä joka vuosi tarkasteltava yhteistyö ja kumppanuus.

Osallistun foorumiin Suomen virallisessa delegaatiossa, jossa on laaja kansalaisyhteiskuntaedustus. Edistän parhaani mukaan kahden viikon ajan globaalin ja Suomen ammattiyhdistysliikkeen pääviestejä kestävästä työstä.

Agenda2030:n toimeenpanossa pitäisi ymmärtää nykyistä paremmin tavoitteen 8 poikkileikkaavuus ja sen keskeinen merkitys kestävän kehityksen tavoitteessa onnistumiselle - ihmisarvoinen työ nivoutuu yhteen vähintäänkin ilmasto-, tasa-arvo, koulutus-, kestävää teollisuutta ja innovaatioita sekä eriarvoisuuden vähentämistä edistävien tavoitteiden kanssa.

YK:n korkean tason kestävän kehityksen poliittisen foorumin ensimmäinen viikko oli tärkeä ammattiyhdistysliikkeelle: viime keskiviikkona keskityttiin SDG8 tavoitteen (Social Development Goal) raportointiin. Kansainvälisen ammattiliittojen keskusjärjestön ITUC:n johtaja Mamadou Diallo esiintyi paneelissa, jossa hän kertoi globaalin ammattiyhdistysliikkeen keskeiset näkemykset kestävän kehityksen tilasta sekä huomioita YK:n edistystä arvioineesta raportista.

Diallo koristi, että YK:n jäsenten olisi pantava käytäntöön ILO:n yleissopimukset välittömästi ja turvattava näin työntekijöille oikeus kuulua liittoon ja vapaat työehtosopimusneuvottelut. Lisäksi hallitusten tulisi kunnioittaa kolmikantaa ja tehdä kaikkensa orja- ja lapsityönkäytön lopettamiseksi. Työntekijöillä ja heidän perheillään pitäisi olla myös oikeus hyvään elämään riittävään palkkaan.

Oli ilo havaita, että useat YK:n jäsenvaltiot mainitsivat SDG8:n teema-sessiossa puheenvuoroissaan nämä ay-liikkeelle keskeiset toimia. Suomen puheenvuoro oli loistava. Siinä korostettiin juurikin  ILO:n työntekijöiden oikeuksia, mutta myös oikeudenmukaista siirtymää nollapäästöiseen talouteen siirtyessä. Myös mm. EU:n, Norjan, Ruotsin, Espanjan ja Ranskan olivat erinomaisia. Olin erityisen positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka usein työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu mainittiin puheissa.  

Valitettavasti viime viikolla julkaistu YK:n sihteeristön valmistelema kestävän kehityksen tavoitteita käsittelevä raportti ei edistä kaikilta osin tavoitteen 8. toteutumista, sillä siinä ei seurata kaikkia kehitykselle oleellisia toimia - esimerkiksi siinä ei viitata lainkaan työntekijöiden oikeuksiin eikä osallistavaan kasvuun.  Lisäksi enemmän huomiota olisi pitänyt kiinnittää siihen, miten kehittää yritysten toimintaympäristöä niin, että ne parantaisivat kansallisia ja globaaleja ihmisoikeus- ja ympäristövastuitaan. 

Onnistuneen kestävän kehityksen toimeenpanon yksi tärkeä edellytys on kansalaisyhteiskunnan, mukaan lukien ammattiyhdistysliike, laaja osallistaminen kansallisten kestävän kehityksen strategioiden suunnitteluun, seurantaan ja toimeenpanoon. 

Vaikka näin toimitaan jo Suomessa kestävän kehityksen toimikunnan puitteissa, on osallistava kestävän kehityksen politiikka maailmalla valitettavasti vielä harvinaisuus.

Tänään alkaa HLPF2019-foorumin toinen viikko New Yorkissa ja Suomen delegaatiota saapuu johtamaan opetusministeri Li Andersson. Suomi osallistuu alkavalla viikolla aktiivisesti foorumin ohjelmaan ja järjestää kaksi omaa sivutapahtumaa koulutuksesta. Lisäksi YK-edustustossa järjestetään Suomen kansallista kestävän kehityksen toimeenpanoa esittelevä sivutapahtuma, johon osallistun yhtenä panelistina kestävän kehityksen toimikunnan jäsenen roolissa

 

Kirjoittaja on kestävän kehityksen toimikunnan jäsen ja Suomen HLPF delegaation jäsen