Kestävää kehitystä -blogi

Mari Luosujärvi: Tyttöjen aseman parantaminen vaatii kattavia ja luotettavia tilastoja

Julkaisupäivä 28.3.2017 15.20 Blogit

Nicaragualainen 17-vuotias Gloria on viimeisillään raskaana. Gloria on vammainen ja tarvitsee apua liikkumisessa, syömisessä, peseytymisessä ja pukeutumisessa. Yhdeksän kuukautta sitten hän joutui raiskauksen uhriksi. Raiskaaja peitti tytön kasvot, joten tämä ei nähnyt, kuka raiskaaja oli. Glorian raiskaajan löytämiseksi on tehty hyvin vähän. Glorian vammaisuus, eristyksissä eläminen sekä köyhyys aiheuttavat sen, ettei hänen tapauksensa näy seksuaalisen väkivallan tilastoissa eikä hänellä ole pääsyä terveydenhuoltopalveluihin. Hän on käytännössä viranomaisille näkymätön.

Maailmanlaajuisesti hallitukset eivät yksinkertaisesti tiedä tarpeeksi Glorian kaltaisten tyttöjen tilanteesta pystyäkseen tekemään lopun hyväksikäytöstä ja epäoikeudenmukaisuudesta, joita tytöt kohtaavat. Sen välillä, mitä tiedämme ja mitä meidän tulisi tietää maailman tyttöjen asemasta, on suuri kuilu.

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat upea saavutus kansainväliseltä yhteisöltä, ja ne todella tarjoavat meille mahdollisuuden muuttaa maailmaa pysyvästi. Mutta ongelmana on, että suuressa osassa maailman maita ei säännöllisesti kerätä tietoa edes puoleen tavoitteiden virallisista mittareista. On vaikeaa parantaa sellaista, mitä emme mittaa.

Erityisesti teini-ikäisten tyttöjen tilanne on haasteellinen, kun tiedon puute tekee miljoonista tytöistä näkymättömiä päätöksentekijöiden silmissä. Esimerkiksi alle 15-vuotiaat lapsiäidit jäävät kokonaan virallisten tilastojen ulkopuolelle, mutta tiedämme, että arviolta kaksi miljoonaa vauvaa syntyy vuosittain näille hyvin nuorille äideille. Myös tilastot tyttöjen ja naisten kokemasta fyysisestä ja seksuaalisesta väkivallasta ovat pahasti puutteelliset. Emme myöskään tiedä, kuinka moni tyttö jättää koulun kesken varhaisen avioliiton, raskauden tai väkivallan seurauksena.

Kokonaisvaltainen, luotettava, sukupuolen ja iän perusteella jaoteltu tieto on perusedellytys sukupuolten epätasa-arvoa ylläpitävien rakenteiden paljastamiselle ja purkamiselle. Laadukasta, eettistä ja oikeanlaista tietoa tarvitaan myös arvioimaan sitä, millaiset toimenpiteet tuottavat parhaimmat tulokset. Tätä tarkoitusta varten Plan International on koonnut yhteen kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin toimijoita yhdistävän koalition ja käynnistänyt mittavan yhteistyöhankkeen, jonka tarkoitus on seurata kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista tyttöjen ja naisten oikeuksien näkökulmasta aina vuoteen 2030 saakka.

Tämä hanke, nimeltään Equal Measures 2030, kerää tietoa, analysoi ja seuraa sukupuolten tasa-arvon kannalta keskeisten tavoitteiden ja mittarien edistymistä, tuo esille puutteita tiedonkeruussa sekä täydentää virallisten mittarien avulla kerättyä tietoa mm. laadullisella tutkimuksella. Tavoitteena on tämän paremman tiedon avulla vaatia valtioilta tilivelvollisuutta kestävän kehityksen sitoumuksista yhdessä muiden tyttö- ja naisliikkeiden kanssa. Hallituksille Equal Measures 2030 puolestaan tarjoaa keinon kohdistaa investointeja oikein ja tehokkaasti.

Koalition perustajajäseniä ovat Plan Internationalin lisäksi Arrow (Asia-Pacific Resource and Research Centre for Women), Data2X, FEMNET (The African Women’s Development and Communication Network), International Women’s Health Coalition, KPMG International, One Campaign, Women Deliver sekä Bill & Melinda Gates-säätiö.

Tiedonkeruun parantaminen on suuri haaste, joka vaatii rahaa, työtä ja ennen kaikkea poliittista tahtoa. Plan International on sitoutunut työskentelemään sen puolesta, että tytöt ja naiset eivät jää näkymättömiksi, mutta tähän tiedon vallankumoukseen tarvitaan mukaan kaikki toimijat. Niin kauan kuin tytöt pysyvät päätöksentekijöille näkymättöminä, ei sukupuolten tasa-arvoa eikä kestävän kehityksen tavoitteita voida saavuttaa.

____________________

Vaikuttamistyön asiantuntija Mari Luosujärvi, Plan International Suomi