Kestävää kehitystä -blogi

Kestävää kehitystä -blogi

Helena Suomela: Yhdessä oppien kohti elinikäistä kestävyysosaamista

Julkaisupäivä 11.4.2022 13.40 Blogit

Opetushallituksessa on alkanut kestävyyskasvatuksen kehittämishanke, jonka tavoitteena on antaa varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille kootusti ja yhtenäisesti tukea heidän työhönsä kestävyyskasvatuksen saamiseksi osaksi opetusta ja kasvatusta. Kestävyyskasvatus on elinikäinen oppimisprosessi, jossa yksilöiden tai yhteisöjen arvot, tiedot, taidot ja toimintatavat muuttuvat kestävän kehityksen mukaisiksi. Kehittämishanke keskittyy ekologiseen kestävyyteen, sillä kuten muillakin sektoreilla Suomessa, on ekologisen kestävyyden toteutumisessa vielä paljon tehtävää. Euroopan komissio on lausunut, että Agenda 2030 tavoite 4.7 (SDG 4) varmistaa sen, että ”kaikki oppijat hankkivat tarvittavat tiedot ja taidot edistää kestävää kehitystä.” Tämä nähdään kriittisenä tavoitteena, josta riippuu kaikkien muiden tavoitteiden toteutuminen. Tämä on helppo allekirjoittaa, sillä vaikka ratkoisimme kaikki nykyiset ympäristöongelmat tänään, niin ilman kestävyysosaamista, meillä on pian uudet ongelmat käsillämme.

Mitenkään alusta ei onneksi ole tarvinnut aloittaa. Ympäristö- ja koulutuspoliittiset asiakirjat nostavat ekologisen kestävyyden koulun tehtäväksi. Hankkeen perustana ovat varhaiskasvatussuunnitelman, opetussuunnitelmien sekä tutkintojen perusteet, joissa kestävän kehityksen tavoitteet on huomioitu vahvasti. Opetushallituksessa on myös jo jonkin aikaa toiminut sisäinen Agenda 2030 -työryhmä, jonka tehtävänä on ollut koko viraston kestävän kehityksen työn edistäminen. Viimeisimpien tutkimusten mukaan kansalliset ja kansainväliset ympäristösitoumukset heikentyvät matkalla kohti koulun arkea ja esimerkiksi perusopetuksen opetussuunnitelma ei ole ekologisen kestävyyden suhteen yhtenäinen eikä johdonmukainen. 

Kansallisissa opetussuunnitelman perusteissa on tavoitteena rakentaa toimintakulttuuria, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia sekä kestävää elämäntapaa. Tämä tavoite koskettaa siis kaikkia lapsia ja nuoria oppivelvollisuuden kautta. Kestävyyskasvatuksen kehittämishankkeen tavoitteena on ratkoa ne esteet, jotka ovat vielä kestävyyskasvatuksen tiellä kasvatuksessa ja koulutuksessa. 

Kestävän kehityksen kasvatus ja koulutus vaihteleekin paljon kouluittain. Johdon, erityisesti rehtorin vaikutus on suuri. Kokonaisuus on kompleksinen ja paljon monenlaisia tunteita herättävä. Kestävyysosaamista on tarkasteltava monesta näkökulmasta myös kouluissa ja oppilaitoksissa. Ei riitä, että osaamme toimia kestävän elämäntavan mukaisesti vaan lisäksi tarvitsemme osaamista arvoista ja etiikasta, kestävän tulevaisuuden visioinnista sekä kestävyyden kompleksisuudesta. Lisäksi yhteiskunta koulujen ympärillä ei vielä tue kestävän elämäntavan välttämättömyyden vaadetta. Laadukas kasvatuksen ja koulutuksen rakennus myös tukee kestävän elämäntavan oppimista ja lähiympäristö tarjoaa mahdollisuuksia ulkonaoppimiseen.

Pedagogisten haasteiden ja mahdollisuuksien lisäksi hanke keskittyy vahvasti koko toimintaympäristön ekologisen kestävyyden haasteiden ja mahdollisuuksien selvittämiseen. Tämä vaatii koko kasvatus- ja koulutussektorin mukaan kutsumista. Maailma on monimutkainen ja ilmiöt ovat arvaamattomia. Opetushallituksen tehtävä on tukea hyvinvointia ja oppimista kaikin käytettävissä olevin keinoin. Hankkeessa keskitytään kysymään ja kuulemaan sekä etsimään ne kumppanit, joita yhteiskehittämiseen tarvitaan. Jos koet olevasi tällainen kumppani, ole rohkeasti yhteydessä. Kestävä kasvatus ja koulutus rakennetaan yhdessä.

Lue lisää hankkeesta: Kestävyyskasvatuksen kehittämishanke | Opetushallitus (oph.fi)

Kysy lisää:

Helena Suomela
Kestävyyskasvatuksen kehittämishankkeen koordinaattori 
Opetushallitus
etunimi.sukunimi(at)oph.fi
+358 29 5331230