Kestävää kehitystä -blogi

Elina Vähäheikkilä ja Jaana Hänninen: Meriteollisuus panostaa vastuullisuuteen

Julkaisupäivä 25.5.2018 15.00 Blogit

Meriteollisuus ry on liittynyt kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen omalla ResponSea -toimialasitoumuksellaan. Vastuullisuuden merkitys on meriteollisuudessa jatkuvasti kasvanut. Yhteistyön avulla tavoitteena on saavuttaa merkittävää vaikuttavuutta meriliikenteen päästöjen vähentämiseksi ja vastuullisen yritystoiminnan jatkuvaksi kehittämiseksi.

Kampanjan tavoitteena on meriliikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen, yritysten kehittäminen hyvänä ja reiluna työpaikkana, toimitusketjun vastuullisuuden seuranta sekä kiertotalouden ja elinkaaritehokkuuden lisääminen. Lisäksi tuodaan esiin alan jo tekemä merkittävä työ merien päästöjen vähentämiseksi.

Meriteollisuudella ja -liikenteellä on suuri vaikutus maailman kestävään kehitykseen. Laivat kuljettavat 90 prosenttia maailmankaupasta ja ovat siten elintärkeä kaupan ja yhteistyön mahdollistaja. Alusten sekä niiden laitteiden ja järjestelmien on oltava elinkaarivaikutuksiltaan kestäviä ja taloudellisia. Meriteollisuus onkin avainasemassa tarjoamassa uusia ratkaisuja näiden vaatimusten toteuttamiseksi. Alan yhteistyö tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää, koska meriteollisuuden hankintaketjut ovat pitkiä. Lopputuotteen vastuullisuus muodostuu koko verkoston toiminnan tuloksena.

Meriteollisuus ry on haastanut jäsenyrityksensä tekemään omia toimenpidesitoumuksiaan liittyen yhdessä määriteltyihin teemoihin. Tähän mennessä mukaan ovat lähteneet muun muassa Meyer Turku, Evac, Piikkiö Works, Turun Korjaustelakka, Promeco, NIT, Elomatic, Langh Tech, Almaco, ABB, Wärtsilä ja Norsepower. Esimerkiksi Meyer Turku on sitoutunut vähentämään energiankulutustaan 4 prosentilla vuoteen 2021 mennessä. Norsepower taas toimittaa roottoripurjeita, jotka vähentävät meriliikenteen polttoaineenkulutusta ja päästöjä.

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi meriteollisuuden vähä- ja nollahiilisiä kuljetusratkaisuja tarvitaan tulevaisuudessa kaikilla merillä. Lisäksi muiden, kuten rikkipäästöjen minimoiminen on tarpeen. Tämä korostuu etenkin kaupungeissa ja tiheästi asutuilla rannikkoseuduilla. Laivojen kestävän operointiin vaikuttavat lisäksi monet teknologiat, kuten vesien ja jätteiden käsittely, energiankäytön optimointi tai vaikkapa uudistuvien energialähteiden käyttöönotto. Jo suunnitteluvaiheessa tärkeää huomioida laivan koko elinkaari. Meriteollisuuden ratkaisujen avulla voidaan niin ikään esimerkiksi auttaa merien muoviongelman ratkaisemisessa, luoda uusiutuvan energian infrastruktuuria merille ja edesauttaa merten resurssien kestävää hallintaa.

Vastuulliset meriteollisuuden ratkaisut lisäävät sekä ihmisten että ympäristön hyvinvointia. Vaikutukset ovat maailmanlaajuiset, koska Suomen meriteollisuus toimittaa ratkaisujaan globaalisti ja kaikkiin laivatyyppeihin sekä muuhun toimintaan merillä.

ResponSea-kampanjan kautta asetamme konkreettiset tavoitteet ja mittarit vastuullisuutta edistävälle toiminnallemme sekä lisäämme tietoisuutta aiheesta. Tavoitteena on myös kannustaa yhä uusia yrityksiä mukaan tekemään omia sitoumuksiaan kestävän tulevaisuuden puolesta.

______________

Elina Vähäheikkilä, toimitusjohtaja, Meriteollisuus ry sekä Jaana Hänninen, Manager Sustainability Sales and Design Department, Research & Development, Meyer Turku Oy