Kestävää kehitystä -blogi

Anna-Stiina Lundqvist: Eduskunta heräilemässä Ruususen unestaan kestävän kehityksen työhön

Kansalaisyhteiskunta on työstänyt viimeisten kuukausien aikana suosituksia Suomen Agenda2030 -toimintasuunnitelmaan. Vaikka meidät on otettu sinänsä hyvin mukaan kestävän kehityksen työhön, on huolemme yhteinen: päivän politiikka tuntuu olevan valovuosien päässä tavoitteiden hengestä. Nyt on kuitenkin havaittavissa merkkejä siitä, että Agendan universaaliudesta saattaa sittenkin tulla totta.

Kehityspoliittisen toimikunnan kansanedustajajäsenet ovat puheenjohtajansa Aila Paloniemen johdolla jättäneet reippaan keskustelualoitteen kestävän kehityksen tavoitteiden ottamisesta eduskuntakäsittelyyn. Aloite linjaa muun muassa, että eduskunnan ja kansanedustajien on huolehdittava siitä, että säädetään tarvittavia uusia lakeja ja muokataan olemassa olevia niin, että ne vastaavat Agenda2030:n asettamia uusia maailmanlaajuisia tavoitteita. On pidettävä huolta, että valiokunnat käsittelevät toimialaansa kuuluvia kestävän kehityksen tavoitteita. Lisäksi tavoitteiden toteutukseen tulee budjetoida riittävästi varoja, mikä vaatii poliittista tahtoa ja aitoa sitoutumista tavoitteisiin. Eduskunnan tulee nostaa tavoitteet aktiivisesti poliittiseen keskusteluun sekä seurata hallituksen toimia kestävän kehityksen toteuttamisessa.

Tämä aloite sisältää juuri sitä konkretiaa, jota olen niin kovasti odotellut: puhutaan lainsäädännöstä, budjetista ja eduskunnan vahtikoiraroolista mitä tulee hallituksen toimien seurantaan. Meidän on liian helppoa istuskella kristallikruunujen alla taputtelemassa toisiamme selkään ja kehuskella saavutuksillamme, katsoa PowerPoint -esityksiä, joiden terminologia on kaukana reaalimaailmasta. On helppoa puhua monitoimijayhteistyöstä, siiloista ja universaalisuudesta vailla todellisia näkemyksiä ja ehdotuksia siitä, kuinka tämä kaikki toteutetaan. Tähän keskusteluun tarvitaan mukaan myös valtion ja kuntien kirstujen vartijat aivan kuten keskustelualoitekin toteaa.      

Myös kansanedustaja Jani Toivola on toiminut: hänen jättämässään kirjallisessa kysymyksessä penätään miten hallitus aikoo kestävän kehityksen toimintasuunnitelmassa varmistaa, että eduskunta pääsee osallistumaan riittävällä tasolla Agenda 2030 suunnitteluun, toimeenpanoon ja seurantaan. Toivola näkee aivan oikein, että tällä hetkellä eduskunnan osallistumismahdollisuudet Agenda 2030 toimeenpanon suunnitteluun ja seurantaan ovat vähäisiä. Optimistina hän kuitenkin uskoo, että Suomella on mahdollisuus johtaa esimerkillään ja taata kansanedustajien osallistuminen.  

Konkretiaakaan Toivolan ehdotuksesta ei puutu: toimeenpanosuunnitelmaan tulee hänen mukaansa liittää parlamentaarinen seurantamekanismi eduskunnalle annettavan selonteon muodossa. Myös budjetin käsittelyyn eduskunnassa voitaisiin linkittää Norjan mallin mukaisesti kestävän kehityksen vaikutusarvio. Tämä tehostaisi eri valiokuntien välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua.

On totta, että me Suomessa olemme edelläkävijöitä. Jos ei sitä huomaa muualla, niin vähintään ulkomailla käydessä saa kuunnella aina nolostumiseen saakka ylitsevuotavaa ihastelua työstämme. Edelläkävijän rooli tuo myös vastuuta. Minun on aivan pakko kehua Aila Paloniemeä toiseenkin otteeseen kirjoituksessani, niin hienosti hän ravisteli hallitusta kehitysjärjestöjen evaluaatiota kommentoineessa tiedotteessaan: Sipilän hallitus on linjannut vahvistavansa paitsi kehitysyhteistyön tuloksellisuutta, myös tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa. Niinpä. Tietoon perustuvien lukemattomien kansainvälisten vertailujen tulisi myös herätellä: haloo hallitus, älkää nyt leikatko siellä, missä olemme hyviä. Saavutustemme säilyminen ei ole itsestäänselvyys ja olemme jo nyt matkalla lähes joka mittarilla alaspäin! Kestävän kehityksen avainkysymykset ja indikaattorit -raportin mukaan valtionhallinnossa on edelleen vaikea hahmottaa, mitkä toimenpiteet ovat keskeisimpiä kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisen kannalta. Tässä kansalaisyhteiskunta on osaltaan valmis astumaan apuun – suosituksemme tsekkaamalla tiedät, mitä kohti pyrkiä.  

 

Anna-Stiina Lundqvist

Asiantuntija, Agenda 2030 ja toimintaympäristön analyysi

Kepa ry