Kestävää kehitystä -blogi

Arto O. Salonen: Sitoumukset demokratian rakentajina

Julkaisupäivä 8.5.2017 9.30 Blogit

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen hienous piilee siinä, että se kirittää suomalaista yhteiskuntaa yhdessä tuumin kohti uljaampaa tulevaisuutta. Yhteiskunta uudistuu kansanvaltaisesti ja joustavasti. Muutoksessa mukana olevat kokevat olevansa tulevaisuuden toivon aktiivisia rakentajia.

Edustuksellinen demokratia jättää kuilun kansalaisen ja päätöksentekijän välille. Kansalaisen omat vaikutusmahdollisuudet ovat todelliset, mutta kovin rajalliset. Kokemus yhteiskunnan osallisuudesta jää laimeaksi.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus antaa mahdollisuuden muuttaa yhteiskuntaa kansalaislähtöisesti alhaalta ylöspäin 24/7. Hyvän kierre käynnistyy siitä, että kerromme toisillemme julkisesti kuinka uudistamme elämäntapojamme, toimintakulttuuriamme tai tuote- ja palveluprofiiliamme.

Tämä sysää liikkeelle ajattelua, jossa on muutosvoimaa, sillä me ihmiset olemme toisiimme kytköksissä olevia sosiaalisia olentoja. Vaikutumme toisistamme ja vaikutamme toisiimme jatkuvasti – halusimme tai emme.

Toisaalta meillä ihmisillä on myös valmiutta toimia hyvän puolesta päättäväisesti toisistamme riippumatta. Esimerkiksi Nuorisobarometrin 2016 mukaan 78 prosenttia 15–29 -vuotiaista suomalaisista on eri mieltä väitteestä ”minun ei ole järkevää toimia ympäristön puolesta, jos muut eivät toimi samoin”.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen voima ei jää pelkästään yksittäisen kansalaisen tai kansalaisyhteiskunnan äänen voimistamiseksi. Myös elinkeinoelämä ja koulutussektori julkistavat keinoja, joilla ne rakentavat luottamusta herättävää tulevaisuutta.

Parhaimmillaan kansalaisten, järjestöjen ja instituutioiden joukkovoimasta syntyy kansakuntaa muuttava hyvän kierre, joka tuuppaa maailmaa sellaiseen asentoon, josta tulevat sukupolvet meitä kiittävät. Sivistyksen ydinhän on loppujen lopuksi siinä, voivatko meidän jälkeemme elävät olla meistä ylpeitä vai ei.

__________

Dosentti Arto O. Salonen on kestävän hyvinvoinnin asiantuntija. Hänen oma bloginsa löytyy osoitteesta artosalonen.com

Selaa blogin artikkeleita