Suomalaisille yrityksille, järjestöille ja kaupungille huippuvastaanotto Suomen sivutapahtumassa YK:n korkean tason viikolla

22.7.2016 11.12
Uutinen
Suomalaisille yrityksille, järjestöille ja kaupungille huippuvastaanotto Suomen sivutapahtumassa YK:n korkean tason viikolla

Suomi järjesti YK:n kestävän kehityksen korkean tason foorumin aikana 20.7. sivutapahtuman, jossa kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen antaneet S-ryhmä, Rudus, Kepa, Kehys ja Espoon kaupunki kertoivat toimistaan kestävän kehityksen edistämiseksi. Suomen YK-edustustossa järjestetty interaktiivinen tilaisuus herätti kansainvälisen yleisön mielenkiinnon. Paikalle oli aamutuimaan saapunut täysi salillinen edustajia jäsenmaista, yrityksistä, edustustoista, järjestöistä, YK:n järjestöistä sekä mediasta. Tilaisuus oli keskustelutilaisuus, jossa avattiin Suomen ainutlaatuista, kaikkia yhteiskunnan osapuolia osallistavaa, kestävän kehityksen mallia.

Tilaisuuden avannut maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kertoi Suomen ainutlaatuisesta, kaikki olennaiset sidosryhmät osallistavasta kansallisesta työstä Agenda 2030:n toteuttamiseksi. Hän avasi erityisesti kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta, joka sai suurta huomiota edellispäivänä, kun Tiilikainen piti Suomen kansallisen esityksen korkean tason segmentissä.

S-ryhmän vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen kertoi, miten S-ryhmä asemoi tämän vuoden alussa voimaan tulleen YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda2030, omaan työhönsä. Rankinen avasi toimitusketjujen vastuullisuuteen liittyviä haasteita, ja sai yleisön vaikuttumaan kertoessaan mm. S-ryhmän tekemästä työstä ihmisoikeuksien ja ympäristön puolesta. Ruduksen kaupallinen johtaja Ville Routama kertoi, kuinka yritys käytännössä edistää luonnon monimuotoisuutta. Routama sai yleisön hämmästymään kertoessaan miten yhteistyökumppanit ovat innolla lähteneet mukaan kestävän kehityksen työhön: ”Yleensä aina löydämme kultaa: luonto on lähellä jokaista. Siksi ihmisillä on todellinen kiinnostus osallistua.”

Kansalaisjärjestöjen edustajat Anna-Stiina Lundqvist (Kepa) ja Rilli Lappalainen (Kehys) kertoivat järjestöjen konkreettisista toimista Agenda2030:n suhteen. Lundqvist toi hienosti esille, kuinka Agenda2030:n toimeenpano tulee viedä yksilötasolle ja ihmisten pariin. Lappalainen vastasi sukupuolten tasa-arvo kysymykseen muistuttamalla, että asiantuntijoiden kuuleminen on tärkeää, mutta todelliseen tasa-arvoon vaaditaan kaikkien osallistumista.

Espoon kaupunginvaltuuston jäsen ja kestävän kehityksen ohjelman puheenjohtaja Sirpa Hertellin haastattelu sai vaikuttuneen yleisön kysymään mistä Yhdysvalloista löytyisi vastaavanlainen sisarkaupunki. Yleisö nosti suurkaupunkien haasteeksi erityisesti nuorten ja lasten kasvamisen kestävän kehityksen kansalaisiksi. Hertell vastasi ja esitteli konkreettisia esimerkkejä Espoossa tehtävästä työstä muun muassa ruokahävikin vähentämiseksi kouluissa ja koulumetsä-projektista.  

Kansainvälinen yleisö oli tyytyväinen kuulemaansa ja tilaisuudesta muodostui aktiivinen dialogi, jossa Suomen delegaatit saivat vastata moniin innostuneisiin kysymyksiin. Sukupuolten tasa-arvo, naisten asema ja ihmisoikeuskysymykset sekä luonnon monimuotoisuuden edistäminen nousivat erityisesti tilaisuudessa esille. Suomen YK-edustuston päällikkö Kai Sauer sai ottaa lopussa kiitoksia vastaan, kun tilaisuutta luonnehdittiin yhdeksi parhaimmista sivutapahtumista koko korkean tason viikon aikana.   

Lisätietoja: apulaispääsihteeri Marja Innanen, p. 040 777 5582, marja.innanen(at)vnk.fi, valtioneuvoston kanslia

Teksti ja kuva: Sanni Inovaara (VNK)