Kestävän kehityksen toimikunta 10.10.2017
Lisää kestävän kehityksen sitoumuksia 100-vuotiaalle Suomelle

12.10.2017 12.06
Uutinen
Lisää kestävän kehityksen sitoumuksia 100-vuotiaalle Suomelle
Pääministeri Juha Sipilä ja Espoon kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala

Pääministeri Juha Sipilä haastoi tiistaina 10. lokakuuta kokoontuneen Suomen kestävän kehityksen toimikunnan jäsenet ja varajäsenet antamaan oman toimenpidesitoumuksensa 100-vuotiaalle Suomelle. Toimikunnan puheenjohtaja, pääministeri Sipilä lupasi myös tehdä oman konkreettisen toimenpidesitoumuksensa Sitoumus2050-tietokantaan ja käynnistää haastekampanjan sitoumustyön vauhdittamiseen.

Keskeisiä puheenaiheita toimikunnan kokouksessa olivat hallituksen toimet globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda2030:n toteuttamiseksi sekä konkreettisten toimenpidesitoumusten lisääminen. Toimeenpanokeskustelua siivitti eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kesäkuussa antama mietintö, jota esitteli valiokunnan puheenjohtaja Thomas Blomqvist ja varapuheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen

Bruttokansantulolle rinnakkaiset hyvinvoinnin mittarit tuodaan hallituksen strategiaistunnon käsittelyyn alkuvuodesta, pääministeri Sipilä linjasi ja totesi, että Agenda2030:n toimeenpanossa on jo otettu edistysaskeleita.

”Hallituksen puolivälin tarkastelussa tehtiin uusia avauksia muun muassa työllistymistä tukeviin toimenpiteisiin, kiertotalouden vauhdittamiseen sekä hiilineutraalisuuden edistämiseen. Kestävän kaupunkikehityksen ohjelman käynnistäminen oli aivan uusi toimi, joka tuli hallitusohjelman ulkopuolta. Siinä on päästy jo hienosti etenemään”, pääministeri Sipilä sanoi.

Kirittävääkin löytyi. Pääministeri Sipilä mainitsi, että BusinessFinland-verkoston ja toimintamallin vakiinnuttamisen yhteydessä on oiva tilaisuus miettiä, miten kestävää kehitystä voitaisiin paremmin hyödyntää ja käyttää maakuvan rakennusaineena.

Myös muita uusia ideoita ja avauksia kuultiin. Nuorten Agenda2030 ryhmän puheenjohtaja Matias Mäkiranta peräänkuulutti tarvetta tulevien sukupolvien valtuutetulle, joka huolehtisi pidemmän aikavälin kestävän kehityksen vaikutusten toteutumisesta Suomessa. Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin jäsenen, tutkijatohtori Tuuli Hirvilammen mukaan tarvetta on myös työkalulle, jonka avulla voitaisiin laatia strategisia skenaariota päätöksenteon käyttöön.

Kansanedustaja Ropponen ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nostivat esille Agenda2030:n toimeenpanon kytkemisen kiinteäksi osaksi uusien maakuntien toimintastrategioita. Espoon kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala kertoi, että Espoossa kestävä kehitys on valtavirtaistettu kaikkiin toimintoihin. Toimenpidesitoumuksia on tehty jo lähes 100. Laitalan mukaan sitoumus on erinomainen työkalu kunnille liikkeellelähtöön ja laaja-alaisten toimintatapamuutosten toimeenpanoon.

Sitoumustyöhön ensimmäisten yritysten joukossa lähteneen Kotipizzan toimitusjohtaja Tommi Tervanen piti tärkeänä, että rima nostetaan yrityksissä riittävän korkealle. Vain sitä kautta voidaan saavuttaa tavoitteita, saada kuluttajien luottamus ja luoda vastuullisuuden edelläkävijyyttä