Uuden hallituksen EU-ministerivaliokunta järjestäytyi ja linjasi Suomen kantoja

Valtioneuvoston viestintäosasto 11.12.2019 9.48
Tiedote 663/2019

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ensimmäinen EU-ministerivaliokunnan kokous pidettiin keskiviikkona 11. joulukuuta. EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja EU-huippukokouksiin sekä neuvostoihin.

Joulukuun Eurooppa-neuvoston (12.12.) pääaiheita ovat ilmastonmuutos ja monivuotinen rahoituskehys eli unionin pitkän aikavälin budjetti vuosille 2021–2027. Suomen tavoitteena on, että Eurooppa-neuvosto viimeistelee pitkän aikavälin ilmastostrategian ohjauksensa ja hyväksyy tavoitteen tehdä EU:sta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Rahoituskehyksestä keskustellaan Suomen neutraalina puheenjohtajamaana laatiman esityksen pohjalta.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu myös ilman Britanniaa maan parlamenttivaalien jälkeisenä päivänä eli perjantaina 13. joulukuuta ja keskustelee valmistautumisesta neuvotteluihin EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta. Eurohuippukokous (13.12.) puolestaan käsittelee talous- ja rahaliiton syventämistä. Esillä on pankkiunionin loppuunsaattaminen, Euroopan vakausmekanismiin tehtävät muutokset sekä euroalueen talousarvioväline.

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja myös seuraaviin neuvostoihin:

  • Maatalous- ja kalastusneuvosto (16. –17.12.)
  • Ympäristöneuvosto (19.12.)

Kalastusneuvosto pyrkii sopimaan Atlantin kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2020. Lisäksi esillä on komission esitys koskien turskan ja silakkakannan kalastusrajoituksia osassa Itämerta. Maatalousneuvosto puolestaan keskustelee yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta Suomen laatiman raportin pohjalta ja hyväksyy päätelmät EU:n toimien tehostamisesta maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi.

Ympäristöneuvostossa on tarkoitus hyväksyä päätelmät luonnon monimuotoisuutta koskevasta maailmanlaajuisesta kehyksestä vuoden 2020 jälkeen. Lisäksi keskustellaan EU:n ympäristöpolitiikasta sekä Euroopan ympäristön tilasta vuotta 2019 koskevan raportin pohjalta.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Pilvi-Elina Kupias p. 0295 160 995, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319, EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia

Uuden hallituksen EU-ministerivaliokunnan kokoonpano