FI SV

Pääministeri Sipilä ja ministeri Tiilikainen: Nuoret vauhdittamaan kestävää kehitystä

Valtioneuvoston viestintäosastoYmpäristöministeriö 15.2.2017 14.24
Tiedote

Hallitus esittelee tänään keskiviikkona 15. helmikuuta eduskunnalle suunnitelmansa YK:n kestävän kehityksen ohjelman Agenda2030:n toimeenpanemiseksi. Hallitus toteuttaa ohjelmaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja haluaa varsinkin nuoret aiempaa tiiviimmin mukaan kestävän kehityksen toimintaan.

Pääministeri Juha Sipilän johtaman kansallisen kestävän kehityksen toimikunnan yhteyteen perustetaan uusi nuorten Agenda2030-ryhmä, jossa nuoret jäsenet kirittävät hallituksen ja toimikunnan työtä Suomen kestävän kehityksen nuorisoagentteina. Agentit osallistuvat yhdessä toimikunnan kanssa kestävän kehityksen suunnitteluun, toimeenpanoon, seurantaan ja ideointiin.

”Kestävä kehitys ylittää eri sukupolvien rajat. Nuorilla on paljon annettavaa ja tuoreita ideoita kestävän tulevaisuuden rakentamisessa”, pääministeri Sipilä sanoo.

Nuorten Agenda2030-ryhmän tehtävänä on myös viestiä kestävän kehityksen haasteista sekä innostaa oman alueen nuoria mukaan kestävän kehityksen työhön. Tavoitteena on osallistaa lapsia ja nuoria siellä missä he liikkuvat: kouluissa, harrastuksissa ja nuorille suunnatuissa tilaisuuksissa.

”Yhteiskuntamme suuntaaminen kestävälle polulle on valtava haaste, johon tarvitaan kaikkien panosta. Nuorisoagentit on loistava tapa synnyttää muutosta ruohonjuuritasolla, nuorten parissa,” kestävän kehityksen toimikunnan varapuheenjohtaja, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen painottaa.

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi koordinoi hakuprosessia ja huolehtii siitä, että agenteiksi valitaan nuoria naisia, miehiä, tyttöjä ja poikia eri taustoista ja eri puolita Suomea. Ryhmä toimii ainakin nykyisen kestävän kehityksen toimikunnan kauden loppuun eli vuoteen 2019 asti. Jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan, mikä mahdollistaa monen nuoren osallistumisen vuorollaan.

Hallituksen Agenda2030-suunnitelmassa kuvataan toimeenpanon painopisteet sekä seuranta- ja arviointijärjestelmä. Tavoitteena on myös luoda toimintamalleja ja politiikkaperiaatteita yli hallituskausien. Nuorten Agenda2030-ryhmä on esimerkki yhteistyöstä, jonka toivotaan jatkuvan globaalin toimintaohjelman toteutusajanjakson loppuun vuoteen 2030 saakka.

Hallituksen selonteko Agenda2030-politiikasta on ensimmäinen laatuaan myös kansainvälisesti. Suomi on pisteytetty monissa kestävän kehityksen vertailuissa aivan maailman kärkeen. Suomen kansallisen toimintaohjelman esittely ja raportointi sai paljon kiitosta kesällä 2016 YK:n Agenda2030-huippukokouksessa New Yorkissa.

Lisätietoja:

Pääministerin erityisavustaja Janika Tikkala, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 403, etunimi.sukunimi@vnk.fi

Maatalous- ja ympäristöministerin erityisavustaja Jyrki Peisa, ympäristöministeriö, p. 050 364 0836, etunimi.sukunimi@ym.fi

Kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri Annika Lindblom, ympäristöministeriö, p. 0295 250 163, etunimi.sukunimi@ym.fi

Kestävän kehityksen toimikunnan apulaispääsihteeri Marja Innanen, valtioneuvoston kanslia, p. 040 777 5582, etunimi.sukunimi@vnk.fi

Lisätietoja hakuprosessista: asiantuntija Noora Löfström, Allianssi ry, p. 044 416 5264, etunimi.sukunimi@alli.fi

Kestavakehitys.fi