Professor Janne Kotiaho har utsetts till ordförande för Finlands naturpanel

Miljöministeriet 18.1.2019 10.54 | Publicerad på svenska 18.1.2019 kl. 11.30
Pressmeddelande
Janne Kotiaho. © Bild: Petteri Kivimäki

Panelen försöker hitta lösningar på mänsklighetens ödesfrågor, berättar professorn.

Miljöministeriet har utsett Janne Kotiaho, professor i ekologi vid Jyväskylä universitet, till ordförande för Finlands naturpanel för perioden 2019–2022. Kotiaho tar över ordförandeskapet efter professor Jari Niemelä, som varit ordförande för panelen under perioden 2015–2018. Niemelä har sedan hösten 2018 arbetat som rektor för Helsingfors universitet.

Finlands naturpanel är nationell kontaktpunkt för den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster IPBES. IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) inrättades 2012 som ett svar på den fortgående utarmningen av den biologiska mångfalden. Målet är att man såväl på internationell som på nationell nivå ska kunna stärka växelverkan mellan vetenskapen och politiken i frågor som gäller biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden.

I Finland har panelen också initierat en mera omfattande offentlig debatt genom att lyfta fram de nyaste forskningsrönen om försämringen av naturens tillstånd och jordens bärkraft.

”Man kan säga att panelen försöker hitta lösningar på mänsklighetens ödesfrågor. Vi människor är helt beroende av det som naturen erbjuder, dvs. mat, rent vatten och naturens övriga effekter på välbefinnandet. Samtidigt avslöjar vetenskapen att utarmning av den biologiska mångfalden fortgår överallt i världen, och också i Finland är hälften av landets naturtyper hotade. Den evidensbaserade informationens roll i beslutsfattandet behöver stärkas för att vi ska kunna bevara jorden livskraftig”, säger Kotiaho.

Vid sidan av sin professur leder Kotiaho forskningssamarbetet JYU.WISDOM som koncentrerar sig på resurssmarthet och hållbarhetsforskning och är gemensamt för alla fakulteten vid Jyväskylä universitet. Kotiaho var ordinarie medlem i panelen även under föregående period och en av de samordnande huvudförfattarna för IPBES rapport om situationen för jordens ekosystem som utkom i fjol.

”Ett av de viktigaste resultaten i rapporten var att ekosystem som förstörts av människorna och klimatförändringen redan i dagens läge försämrar välbefinnandet för miljarder människor. Detta i sin tur ökar sannolikheten för instabilitet och konflikter, vilket kan leda till flyktingströmmar bestående av hundratals miljoner människor. Trots att situationen är oroväckande, finns det medel för att rätta till den. De största förändringarna behövs i fråga om verkställandet av åtgärder som man redan kommit överens om internationellt, men som ska verkställas nationellt, såsom tilläggsskydd och återställande av livsmiljöer. För att stoppa den negativa utvecklingen behövs också betydande tilläggsfinansiering för naturskyddet”, påpekar Kotiaho.

Panelen består av 21 experter inom miljöområdet, som på ett mångsidigt sätt representerar finländska universitet, forskningsinstitut och statsförvaltningen. Uppdraget som sekreterare för panelen sköts av specialforskaren Juha Pöyry vid Finlands miljöcentral vid sidan av det egna arbetet.

En av panelens första uppgifter är att kommentera och nationellt föra vidare IPBES senaste utvärderingsrapport som beskriver situationen för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i värden, och som enligt planerna ska godkännas i Paris i början av maj.

Ytterligare information:

Olli Ojala, specialist, miljöministeriet, tfn 029 525 0039, [email protected]

Professor Janne Kotiaho, ordförande för Naturpanelen, tfn 050 594 6881, [email protected]