Ministeri Mikkonen tutustumaan kehitteillä olevaan saimaannorpan kannanarviointiin – vähäluminen talvi ollut vaikea erittäin uhanalaiselle norpalle

Ympäristöministeriö 8.5.2020 12.31
Tiedote

Ympäristöministeriö ja Itä-Suomen yliopisto tiedottavat

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen osallistuu lauantaina 9.5. Saimaan Haukivedellä saimaannorpan Photo-ID-kuvauksiin ja tutustuu kehitteillä olevaan uuteen kannanarviointimenetelmään. Itä-Suomen yliopiston Ympäristö- ja biotieteiden laitos tekee ainoana tutkimuslaitoksena laajassa mittakaavassa saimaannorppatutkimusta, arvioi uhkatekijöitä sekä kehittää uusia suojelu- ja seurantamenetelmiä. Tieteellinen tutkimus luo pohjan oikein kohdennetulle suojelutyölle.

Vähäluminen ja lauha talvi korostaa saimaannorpan kuutille aiheutuvia häiriöitä. Tänä talvena pesimäolot ovat olleet vaikeat heikon lumi- ja jäätilanteen vuoksi ja kuutteja on löydetty aiempia vuosia vähemmän.

- Meillä on oltava vankka tietoperusta, jotta voimme suojella lajistoamme. Lauhat talvet uhkaavat norppiamme. Tämän keväisen heikon pesinnän vuoksi kalastuksen norppaystävällisyyteen on tänä kesänä syytä kiinnittää erityisen paljon huomiota koko kesän ajan. Muistutankin, että verkkokalastuskielto on parhaillaan voimassa, sanoo ministeri Krista Mikkonen.

Photo-ID eli norppien yksilöllinen tunnistus valokuvista on tämän hetken keskeisintä menetelmäkehitystyöstä. Norppien turkin kuviot ovat yksilöllisiä ja niitä voidaan käyttää sormenjälkien tapaan yksilön tunnistamiseen. Kun norpat pystytään tunnistamaan, voidaan seurata yksilön koko elämänkaarta sekä tutkia populaatiosta esim. kannan kokoa, levinneisyyttä, sosiaalisia suhteita, selviytymistä, terveydentilaa ja sosiaalisia suhteita. 

Kannanseuranta on perinteisesti pohjautunut vuosittain tehtyihin pesälaskentoihin, joissa arvioidaan lumipesien määrän avulla norppien määriä. Ilmastonmuutoksen myötä pesät katoavat liian aikaisin, joka hankaloittaa tai jopa tekee arvioinnin mahdottomaksi. Photo-ID mahdollistaa sääolosuhteista riippumattoman kanta-arvioinnin. Saimaannorppia kuvataan vuosittain karvanvaihtoaikaan koko Saimaan alueella, jonka lisäksi tutkimuksen avuksi voi lähettää omia havaintojaan ja valokuvia norpista saimaannorppagalleriaan. Tarkoitus ei kuitenkaan ole kannustaa ihmisiä häiritsemään norppia kuvien saamiseksi. Tutkimukselle on erityisluvat. 

Kuvista yksilöiden tunnistus tapahtuu toistaiseksi manuaalisesti, vaikka automaattinen tunnistusmenetelmä on jo kehitteillä. Tällä hetkellä galleria kattaa 436 tunnistettua norppayksilöä, joista osa on jo menehtynyt. Vuosittain tavoitetaan noin 150 eri norppayksilöä. Jatkossa saimaannorppakantaa voidaankin arvioida menetelmällä, jossa otetaan huomioon, kuinka monta tunnettua yksilöä vuosittain tavataan suhteessa uusiin yksilöihin ja tämän avulla mallinnetaan ennuste populaation koolle.

Lisätietoja

Ministeri Mikkosen erityisavustaja Antti Heikkinen, [email protected], puh. 050 348 1406

Yliopistotutkija Mervi Kunnasranta, Itä-Suomen yliopisto, [email protected], puh. 050 371 3408