Liikenteen päästörajoitukset ja ilmastoneuvotteluihin valmistautuminen ympäristöneuvoston asialistalla

Ympäristöministeriö 8.10.2018 16.43
Tiedote

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen osallistuu EU:n ympäristöneuvoston kokoukseen Luxemburgissa tiistaina 9. lokakuuta. Kokouksessa on tarkoitus päättää autojen ja pakettiautojen hiilidioksidipäästörajoista. Lisäksi ministerit linjaavat EU:n tärkeimmät tavoitteet joulukuussa Katowicessa pidettävään YK:n ilmastokokoukseen. Samoin ministerit linjaavat vuoden 2020 jälkeistä kansainvälistä biodiversiteettipolitiikkaa.

”Suomi pitää tärkeänä asettaa sitovat ja kunnianhimoiset päästörajat uusille henkilö- ja pakettiautoille vuosina 2025 ja 2030. Kuluttajat eivät saa vähäpäästöisiä autoja, elleivät valmistajat niitä tee”, ministeri Tiilikainen toteaa. Liikenne tuottaa 40 prosenttia kaikista Suomen päästökaupan ulkopuolella olevan sektorin päästöistä ja henkilöautot ovat suurin tieliikenteen päästöjen lähde.

Ympäristöministerit keskustelevat myös raskaiden ajoneuvojen päästörajoista. Niiden osalta jäsenmaat vasta hahmottelevat suhtautumistaan. Kunnianhimoiset rajat liikenteen päästöille auttavat globaalien ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Myös vastikään julkaistu hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n raportti tukee kiirehtimistä hiilidioksidi- ja muiden päästöjen pienentämisessä. Pariisin ilmastosopimuksessa asetettiin tavoite rajoittaa maailman keskilämpötilan nousu korkeintaan kahteen asteeseen esiteollisesta ajasta. Pariisin sopimuksen toimeenpanosäännöt on tarkoitus päättää joulukuussa Puolan Katowicessa järjestettävissä ilmastokokouksessa.

"Pariisin sopimuksen säännöt on tärkeää saada valmiiksi Katowicessa, jotta pääsemme vauhtiin sopimuksen toimeenpanossa", Tiilikainen painottaa ja korostaa ilmastotoimien kiireellisyyttä.

Lisätiedot:

Kansainvälisten ilmastoasioiden pääneuvottelija Outi Honkatukia, ympäristöministeriö, p. +358 29 525 0272, [email protected],
Viestintäneuvos, yksikön johtaja Päivi Antikainen, liikenne- ja viestintäministeriö, p. +358 50 382 7101, [email protected] (autojen CO2-päästörajat)