FI EN

Euroopan kestävän kehityksen verkosto koolla Helsingissä – ministeri Tiilikaiselta henkilökohtainen sitoumus

Ympäristöministeriö 21.4.2017 16.14
Tiedote

Euroopan kestävän kehityksen verkosto kokoontui Helsingissä torstaina ja perjantaina 20.–21.4. Paikalle oli saapunut asiantuntijoita 18 eri maasta vaihtamaan näkemyksiä globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda2030:n kansallisesta toimeenpanosta.

Perjantaina eurooppalaiset asiantuntijat kuulivat erityisesti suomalaisia virkamiehiä ja eri järjestöjen edustajia Suomen tilanteesta ja toimeenpanon haasteista. Suomessa ideoitu ja muutaman vuoden käytössä ollut konkreettisiin toimiin kannustava kansallinen yhteiskuntasitoumus herätti eurooppalaisissa vieraissa runsaasti kiinnostusta.

Tilaisuuden avannut maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kertoi henkilökohtaisesta yhteiskuntasitoumuksestaan puolittaa fossiilisten polttoaineiden käyttönsä jo tämän vuoden aikana. Hän sitoutuu tankkaamaan autonsa vähintään joka toinen kerta 100-prosenttisella uusiutuvalla biodieselillä. Ministeri Tiilikainen aikoo myös seurata sitoumuksensa toteutumista ja raportoida siitä yhteiseen Sitoumus2050.fi-tietokantaan. Ministerin sitoumus nojaa myös hallituksen energia- ja ilmastostrategiaan ja täydentää hänen jo aiemmin antamaansa ilmastolupausta.

”Kestävä kehitys kulkee käsi kädessä ilmastonmuutoksen hillinnän ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kanssa. Jokaisen henkilökohtainen panos on tärkeä, jotta maapallon kantokyky pystytään turvaamaan. Omalla sitoumuksellani kannan pienen korteni kekoon, nyt kun 100-prosenttista uusiutuvaa polttoainetta on jo paikoin kuluttajien saatavilla. Sitoumukseni on myös linjassa hallituksen tavoitteiden kanssa”, ministeri Tiilikainen sanoo.

Hallituksen energia- ja ilmastostrategian mukaan Suomi luopuu kivihiilestä energiantuotannossa ja puolittaa liikenteessä käytetyn fossiilisen öljyn määrän vuoteen 2030 mennessä.

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen kestävän kehityksen toimikunnan luoma konkreettinen työkalu, jonka kautta kuka tahansa Suomessa voi antaa oman toiminnallisen sitoumuksensa YK:n globaalin kestävän kehityksen ohjelman, Agenda2030:n, toteuttamiseksi. Tällä hetkellä sitoumuksia on annettu yli 600. Mukana on niin yrityksiä, kouluja, kuntia, järjestöjä kuin yksityishenkilöitäkin.

Euroopan kestävän kehityksen verkosto (ESDN – The Europen Sustainable Development Network) on julkishallinnon edustajien ja muiden eurooppalaisten asiantuntijoiden epävirallinen yhteisö, joka pyrkii vauhdittamaan kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista.

Lisätietoja

Suomen kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri Annika Lindblom, ympäristöministeriö, p. 0295 250 163, etunimi.sukunimi@ym.fi

Sitoumus 2050