Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus päivitettiin

Julkaisuajankohta 21.4.2016 9.20
Uutinen
Maa- ja metsätalousministeri Tiilikainen ja pääsihteeri Lindblom toimikunnan kokouksessa 20.4.2016

Kestävän kehityksen toimikunta hyväksyi keskiviikkona 20. huhtikuuta päivitetyn kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen. Yhteiskuntasitoumus on suomalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin linjaus kestävästä kehityksestä. Sen visio - luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi - periaatteet ja tavoitteet ulottuvat yli hallituskausien. Sitoumusta päivitettiin, jotta se vastaisi uuteen globaaliin kestävän kehityksen toimintaohjelmaan Agenda2030een.

Yhteiskuntasitoumus on Suomen linjaus kestävästä kehityksestä ja kaikkien tahojen osallistumisen mahdollistava toiminnallinen työkalu. Uutta luovia, konkreettisia ja osallistavia kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksia on annettu jo yli 230 yhteiskunnan eri aloilta.

Toimikunta käsitteli tänään myös Suomen kansallista suunnitelmaa Agenda2030 toteuttamiseksi. Hallituksella on ensisijainen vastuu toimeenpanon etenemistä. Vuoden lopussa valmistuvan kansallisen toimeenpanosuunnitelman valmistelua koordinoi valtioneuvoston kanslia. Toimeenpanosuunnitelma sisältää Suomen vahvuudet, heikkoudet ja mahdollisuudet suhteessa Agenda 2030 tavoitteisiin. Lisäksi se listaa toimeenpanon keinot ja työkalut, jotka ovat keskeisessä roolissa globaalien tavoitteiden toteuttamisessa.

Pääministeri Juha Sipilän johtama kestävän kehityksen toimikunta huolehtii kestävän kehityksen kansainvälisten tavoitteiden sisällyttämisestä kansalliseen politiikkaan. Toimikunnan keskeisenä tehtävänä kaudella 2016-2019 on globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman toimeenpanon vauhdittaminen ja kytkeminen osaksi kansallista kestävän kehityksen työtä. Toimikunta seuraa ja arvioi globaalin toimintaohjelman toteutumista Suomessa.

Toimikunnan toinen päätehtävä on kansallisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen - Suomi jonka haluamme 2050 - toimeenpanon edistäminen, seuranta, arviointi ja tuloksista viestiminen. 

Lisätietoja: apulaispääsihteeri Marja Innanen, p. 040 777 5582, [email protected]

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet ja irtikytkentöjen haasteet

Kimmo Tiilikainen