Kestävän kehityksen toimikunnan kokous 28.9.2022

Julkaisuajankohta 4.10.2022 14.30
Kollaasikuva kokouksesta

Kestävän kehityksen toimikunta tapasi ensimmäistä kertaa uuden pääsihteeristön syyskuun kokouksessaan 28.9.2022. Kokouksen pääaiheena oli toimikunnan keväällä hyväksymän uuden strategian jalkauttamisen tilannekatsaus ja työn jatkosuunnittelu. Kokous järjestettiin paikan päällä, minne suurin osa osallistujista saapuikin.

Osa osallistujista oli mukana linjojen välityksellä ja lisäulottuvuuden toi suomi-ruotsi simultaanitulkkaus. Ahvenanmaan kestävän kehityksen pääsihteeri esitteli osallistujille Ahvenanmaan strategiaa ja toiminnan rakennetta. Strategialla tavoitellaan onnen saaria, joilla kaikki voivat kukoistaa ja voida hyvin. Nuorten Agenda2030 -ryhmä toi vahvan kannanoton nuorten kyvykkyydestä osallistua kestävyystyöhön, kunhan se ei vaatisi työskentelyä opiskeluiden kustannuksella. Kestävyyspaneeli muistutti uuden myönteisen tulevaisuuskuvan ja kuvittelutaidon tärkeydestä ja nosti esille kolme tabua, jotka aiheuttavat kitkaa kestävyysmurroksen edistymiselle.

Toimikunnan vilkkaassa keskustelussa suunniteltiin uuden strategian muutosalueiden edistämiseksi keskusteluja hyvinvoinnista ja talousdiskurssista, tulevaisuusajattelusta ja kuvittelutaidosta sekä paikallisten dialogien järjestämisestä eri puolilla Suomea mahdollisimman monen innostamiseksi mukaan strategian tarjoamiin kestävyystalkoisiin. Seuraavaksi toimikuntalaiset kokoontuvat työpajoihin pohtimaan tapoja edistää systeemistä muutosta strategian toimeenpanossa. Kestävän kehityksen toimikunnan seuraava kokous järjestetään 30. marraskuuta.