Suomi ja Belgian Brysselin alue allekirjoittivat sopimuksen uusiutuvan energian tilastollisista siirroista – Suomi myy ylijäämää 1,65 milj. eurolla

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.12.2022 11.37
Tiedote

Elinkeinoministeri Mika Lintilä ja Belgian Brysselin alueen energia- ja ilmastoministeri Alain Maron ovat allekirjoittaneet Suomen ja Brysselin alueen välisen sopimuksen EU:n uusiutuvan energian direktiivin (RED II) mukaisista tilastollisista siirroista.

”Suomen pitkäjänteinen panostus uusiutuvan energian lisäämiseen on ollut menestyksellistä, ja olemme ylittäneet tavoitteemme. Tilastolliset siirrot ovat molempia osapuolia hyödyttävä keino täyttää EU-tason velvoitteet kustannustehokkaasti”, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Sopimuksen mukaan Suomi siirtää Belgialle uusiutuvan energian tavoitteensa toteutunutta ylijäämää. Tilastollisen siirto kohdistu vuoteen 2021. Tilastollisen siirron määrä on 132 GWh ja sen kauppahinta on 1,65 miljoonaa euroa. Kauppahinta suoritetaan yhdessä erässä. Bryssel maksaa sen viimeistään 31.12.2022.*

Suomi teki vuonna 2021 vastaavat sopimukset Belgian ja sen Flanderin alueen kanssa. Syyskuussa 2021 Suomi myi Belgialle uusiutuvan energian tavoitteen ylijäämää tilastollisena siirtona noin 18,6 miljoonalla eurolla ja lokakuussa Flanderin alueelle liki 3,4 miljoonalla eurolla.

EU:n jäsenvaltio voi täyttää uusiutuvan energian tavoitettaan myös tilastollisilla siirroilla

Uusiutuvan energian direktiivissä asetetun unionin tavoitteen saavuttamista on helpotettu säätämällä jäsenvaltioille mahdollisuus hyödyntää muissa jäsenvaltioissa kulutettu uusiutuva energia niiden omien kansallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä toteutetaan ns. tilastollisena siirtona, jossa maat sopivat keskenään siirrettävän osuuden määrästä ja kauppahinnasta.

Direktiivin mukaan ehtona siirtojen voimaantulolle on, että kaikki siirtoon osallistuvat jäsenvaltiot ilmoittavat siirrosta Euroopan komissiolle.

EU:n uusiutuvan energian direktiivissä säädetään sitovasta unionin yleistavoitteesta, jonka mukaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus on oltava vähintään 32 prosenttia unionin energian kokonaiskulutuksesta vuonna 2030. Unioninlaajuisen tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltioiden on asetettava omat kansalliset panoksensa. Suomi on ilmoittanut tavoittelevansa vähintään 51 %:n uusiutuvan energian osuutta vuonna 2030. 

Lisäksi jäsenvaltioiden on vuosittain säilytettävä perusosuutensa, jotka pohjautuvat edellisen uusituvan energian direktiivin (2009/28/EY) jäsenvaltiokohtaisiin uusiutuvan energian tavoitteisiin. Suomen perusosuus on 38 prosenttia. Vuonna 2020 uusiutuvan energian osuus kokonaisloppukulutuksesta oli 44,6 %, ja osuuden arvioidaan kasvaneen edelleen vuonna 2021.

Valtioneuvosto valtuutti 24.11.2022 ministeri Lintilän allekirjoittamaan sopimuksen Suomen puolesta. 

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Nicoleta Kaitazis, TEM,  p. 029 504 7067

Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen uusiutuvan energian direktiivin (EU) 2018/2001 8 artiklan mukaisista tilastollisista siirroista tehtävään Suomen ja Belgian kuningaskunnan Brysselin alueen väliseen sopimukseen sitoutumiseksi