Kaasun hintakatto ylimääräisen energianeuvoston ainoana asiana

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 13.12.2022 9.06
Tiedote
Neuvoston rakennus Brysselissä

EU:n energiaministerit kokoontuvat 13.12.2022 Brysselissä ylimääräiseen neuvoston kokoukseen. Ainoana neuvoteltavana aiheena on Euroopan komission ehdotus (22.11.) neuvoston asetukseksi markkinakorjausmekanismista kansalaisten ja talouden suojelemiseksi kohtuuttoman korkeilta kaasun hinnoilta.

Suomea kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilän valtiosihteeri Ann-Mari Kemell. Seuraavan kerran energiaministerit tapaavat neuvoston kokouksessa jo 19.12. Brysselissä. Siinä kokouksessa Suomea edustaa ministeri Lintilä.

Tänään keskustelussa markkinakorjausmekanismista tavoitteena on poliittinen yhteisymmärrys. Suomi korostaa tarvetta jäsenmaiden yhtenäisyyteen, nopeaan päätöksentekoon ja kykyä kompromisseihin. 

Asetusehdotuksen taustalla on Eurooppa-neuvoston lokakuussa peräänkuuluttamat toimet, joiden avulla sähköntuotannossa käytettävälle kaasulle voitaisiin asettaa hintakatto. 

Ministereiden keskustelussa keskeisiä kysymyksiä ovat kaasun markkinahintaan liittyvät hintakaton käyttöönoton ehdot, hintakaton taso sekä kriteerit hintakaton keskeyttämiselle. Hintojen korjausmekanismilla vahvistettaisiin väliaikaisesti dynaaminen hintaraja Euroopan tärkeimmässä kaasupörssissä, TTF-pörssissä tehtäville johdannaiskaupoille. Hintakatto koskisi TTF-pörssin tiettyjä johdannaistuotteita.

Jäsenvaltioiden virkamiestasolla käydyissä neuvotteluissa on käsitelty erityisesti ehdotusta hintakaton laskemiseksi sekä markkinakorjausmekanismin käytön ehtoja. 

Kaasun solidaarisuusasetus ja uusiutuvien luvitusasetus hyväksytään osana pakettia

Kokouksessa on tarkoitus hyväksyä muodollisesti myös kaasun solidaarisuusasetus ja uusiutuvan energian luvituksen nopeuttamista koskeva asetus. Näiden neuvoston asetusten sisällöistä saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys jo edellisessä ylimääräisessä energianeuvostossa 24.11., mutta asetukset haluttiin hyväksyä yhdessä kaasun hintakattoasetuksen kanssa.

Kaasun solidaarisuusasetus sisältää kaasun yhteishankintojen säännöt, kaasun hinnan ja sen heilahteluiden vaikutusten rajaamistoimia sekä jäsenmaiden väliset solidaarisuussäännökset poikkeustilanteissa. 

Luvitusasetus sisältää tilapäisiä toimenpiteitä uusiutuvan energian investointien luvituksen nopeuttamiseksi. Uusiutuvien käyttöönoton nopeuttaminen edistää EU:n luopumista venäläisten fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja vastaa energian korkeisiin hintoihin. 

Lisätiedot:
osastopäällikkö Riku Huttunen, TEM, p. +358 50 431 6518
erityisasiantuntija Elina Johansson, TEM, p. +358 50 301 4607
neuvotteleva virkamies Maria Kekki, TEM, p. +358 50 453 5223