Energianeuvoston aiheina kaasumarkkinapaketti, metaaniasetus ja RePowerEU-ehdotus – myös keskustelu kaasun hintakatosta jatkuu

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2022 11.50
Tiedote

EU:n energiaministerit tapaavat 19.12.2022 Brysselissä neuvoston kokouksessa. Asialistalla on kaasumarkkinapaketti, josta kuullaan edistymisraportti. Lisäksi tavoitellaan neuvoston yleisnäkemystä metaaniasetuksesta sekä REPowerEU -suunnitelman uusiutuvan energian direktiiviä koskevista muutosehdotuksista.

Ministerit jatkavat myös neuvotteluja kaasun markkinakorjausmekanismista, jota käsiteltiin jo 13.12. ylimääräisessä neuvoston kokouksessa. Suomea kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilän valtiosihteeri Ann-Mari Kemell. Ministeri Lintilä osallistuu maanantaina sähkön hintakriisiä koskeviin neuvotteluihin Helsingissä.

Kaasumarkkinapaketin päätavoitteina on helpottaa uusiutuvien ja vähähiilisten kaasujen käyttöönottoa, luoda markkinat vedylle ja lisätä kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia ja kuluttajansuojaa. Suomi pitää tärkeänä vähähiilisen kaasujärjestelmän edistämistä. Puhtaan vedyn ja siitä tuotettavien polttoaineiden markkinat ovat tulevaisuudessa suomalaisille toimijoille potentiaalisesti olennaisen tärkeät tuotannon ja kaupan kehittyessä.

Ehdotus metaaniasetukseksi pyrkii muun muassa metaanipäästöjen tarkempaan mittaamiseen, raportoimiseen ja soihdutuksen rajoittamiseen. Myös EU:hun tuotavien fossiilisten polttoaineiden metaanipäästöjen mittaamisesta ja ilmoittamisesta asetettaisiin velvoitteita. Suomi pitää asetusta perusteltuna ja hyvänä, että EU toteuttaa sen kautta päästövähennyksiin tähtääviä toimia, ja vastaa näin kansainvälisiin sitoumuksiin.

Suomi tukee RePowerEU -suunnitelman uusiutuvan energian direktiivin muutosten osalta esitettävää ehdotusta neuvoston yleisnäkemykseksi. Muutosten päätavoitteena on uusiutuvan energian hankkeiden lupamenettelyiden nopeuttaminen. Komission ehdotuksen mukaan uusiutuvan energian yleistavoitetta olisi nostettu 40 prosentista 45 prosenttiin. Neuvoston yleisnäkemyksessä päädyttiin kuitenkin pitäytymään 40 prosentin tavoitteessa.

Keskustelut kaasun markkinakorjausmekanismista ja hintakatosta tasosta jatkuvat

Kokouksessa käsitellään myös kaasun markkinakorjausmekanismia, josta tavoitellaan edelleen poliittista yhteisymmärrystä. Asiasta neuvoteltiin viime viikolla (13.12.) ylimääräisessä energianeuvostossa, mutta tuolloin ei vielä päästy sopuun asiasta. 

Markkinakorjausmekanismia koskevan asetusehdotuksen avulla pyritään suojelemaan EU:n kansalaisia ja talouksia kohtuuttoman korkeilta kaasun hinnoilta. Asetuksella asetettaisiin hintaraja kaasun tietyille johdannaishinnoille. Keskeisiä kysymyksiä neuvotteluissa ovat olleet markkinoiden korjausmekanismin käyttöönoton ehdot, hintakaton taso sekä kriteerit mekanismin käytön keskeyttämiselle. 

Markkinoiden korjausmekanismia koskevan asetuksen kanssa hyväksyttäisiin myös kaasun solidaarisuusasetus ja uusiutuvan energian luvituksen nopeuttamista koskeva asetus. Näiden asetusten sisällöistä saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys jo 24.11. neuvostossa, mutta ne halutaan hyväksyä muodollisesti samassa paketissa yhdessä markkinakorjausmekanismin kanssa. 

Kokouksen muissa asioissa puheenjohtajavaltio Tsekki kertoo EU:n 55-varautumispakettiin kuuluvien energiatehokkuusdirektiivin ja uusiutuvan energian direktiivin trilogi-neuvottelujen edistämisestä, Kokouksen lopuksi Ruotsi kertoo 1.1.2023 alkavan neuvoston puheenjohtajakautensa ohjelmasta.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Elina Johansson, TEM, p. +358 50 301 4607
erityisasiantuntija Katariina Särkänne, TEM, p. +358 50 569 9508
neuvotteleva virkamies Maria Kekki, TEM, p. +358 50 453 5223