Webbinarium 14.10: Handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter 2020–2023

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2021 10.55
Nyhet

På webbinariet presenteras den nya handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter 2020–2023 och berättas mer allmänt om uppföljningen av hur de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses. Evenemanget kan följas i direktsändning på webben.

Under seminariet som ordnas av justitieministeriet kommenteras ämnet också av aktörer inom området för grundläggande och mänskliga rättigheter och diskuteras genomförandet av handlingsplanen. 

Den tredje nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter 2020–2023 godkändes som statsrådets principbeslut den 23 juni 2021. Genom handlingsplanen stärks tillsynen över hur rättigheterna tillgodoses i Finland, och på så vis stöds också kunskapsbaserat beslutsfattande samt konsekvensbedömningen i fråga om de grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Som en del av handlingsplanen har det utvecklats indikatorer som är ett nytt verktyg för tillsynen över hur rättigheterna tillgodoses både på kort och på lång sikt.

Webbinariet hålls på Zoom den 14 oktober 2021 kl. 11.00–14.30. 

Anmäl dig senast den 11 oktober 2021

Anvisningar om deltagande skickas före evenemanget till alla som anmält sig. Webbinariet hålls på finska och tolkas till finskt teckenspråk.

Mer information