Undervisnings- och kulturministeriet har utlyst understöden för jämställdhets- och likabehandlingsprojekt i idrott

Undervisnings- och kulturministeriet
18.5.2021 11.35
Pressmeddelande

Projekten ska främja långsiktigt och högklassigt ordnande av öppen, jämlik idrottsverksamhet som främjar jämställdheten mellan könen. Specialunderstöden är avsedda som utvecklingsunderstöd för projekt som genomförs av riksomfattande organisationer.

Genom utvecklingsverksamheten strävar man efter att hitta verksamhetsmodeller som följer principen om inkludering och att utveckla idrottsverksamheten så att den bättre än tidigare gör det möjligt för olika befolkningsgrupper att delta. Målet är en gemensam idrottskultur som är öppen för alla, jämställdhet och likabehandling i tillgången till idrottstjänster.

Projekten ska tydligt handla om försök och utveckling där målet är att ta fram verksamhetssätt, -metoder och -strukturer. Syftet med understödet är att stöda sådana verksamhetsmodeller som kan etableras i den normala verksamheten och det normala servicesystemet.

Sammanlagt cirka 900 000 euro delas ut. Ansökningstiden för understöd går ut den 18 juni 2021.

Specialunderstöd för projekt som utvecklar jämställdheten och likabehandlingen inom medborgarverksamheten inom motion och idrott

Mer information: Satu Heikkinen, kulturråd, tfn 0295 330 102