Hållbar utveckling dryftades under nordisk konferens – tävling med temat klimatförändring hålls på hösten

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2021 11.56
Nyhet
Illustration för konferensen All påverkar.

Huvudevenemanget för Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde gick av stapeln i början av veckan. Under konferensen Alla påverkar! granskades hållbar utveckling ur utbildningens, kulturens och de ungas perspektiv.

Under konferensen hördes röster från bl.a. Finland, Sverige, Danmark, Island och Grönland. Såväl unga aktivister och sakkunniga som ministrar och högnivåledare deltog. I konferensens verkstäder diskuterades bl.a. teknologins och konstundervisningens betydelse för hållbar utveckling samt nordiskt lärarsamarbete för att få in hållbar utveckling i undervisningen på alla utbildningsnivåer. 

Under konferensen lanserades även den nordiska klimatförändringstävlingen Nord StarT, som kör igång på hösten. Syftet med tävlingen är att främja barns, ungas och vuxnas delaktighet i kampen mot klimatförändringen, från småbarnspedagogiken till högre utbildning, och att tillsammans hitta konkreta sätt att motverka klimatförändringen. Tävlingen ordnas i samarbete med LUMA Center Finlands StarT-program.

Huvuduppgiften för Finlands ordförandeskap är att främja den nordiska visionen: Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. Visionens tre strategiområden är ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden